Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikten 2017

Skapad 2017-04-05 10:47 i Östergårdsskolan Halmstad
Förstå och använda diktens språkliga knep, tolka dikter och föra resonemang om tolkningar av dikter.
Grundskola 9 Svenska
Vad är poesi? Vad är typiskt för en dikt? Ser dikter alltid likadana ut? När började man att skriva dikter? Dessa frågorna kommer du att få svar på under arbetet med dikter.

Innehåll

Dikter/Poesi/Lyrik

Vad är poesi? Vad är typiskt för en dikt? Ser dikter alltid likadana ut? När började man att skriva dikter? Dessa frågorna kommer du att få svar på under arbetet med dikter. Du kommer att läsa och skriva dikter i olika variationer.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Du ska utveckla förmågan att läsa, analysera och skriva dikter, både fria och de som följer särskilda mönster.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Undervisningens innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Vad?

I arbetet med dikter kommer du att läsa om diktens ursprung och få kunskap om hur olika dikter är uppbyggda. Du kommer att läsa olika dikter och även dikter upplästa av din lärare. 

Hur?

I ditt arbete med dikter kommer du att ha tillgång till olika dikter. Vi kommer att muntliga genomgångar samt övningar där du arbetar i par eller i grupp och vi kommer att avsluta med att skriva egna dikter.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

. . . välja och reflektera kring dikter

. . . skriva egna fria dikter

. . . analysera dikter

Bedömningen kommer att ske efter att du lämnat in ditt dikthäfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Matriser

Sv
Dikter 2017

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Tolka och motivera
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med enkla och till viss del underbyggda resonemang, d v s du förklarar med ett enkelt samband, ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beskriva och förklara
Du beskriver och förklarar begrepp med detaljer som har begränsad betydelse eller relevant fakta saknas, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du beskriver och förklarar begrepp med relevanta detaljer med betydelse för begreppen, vilket visar på en god förståelse.
Du beskriver och förklarar begrepp med relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup
Texttyp och språkliga knep
Du känner igen någon av diktens språkliga knep i olika dikter.
Du känner igen de flesta av diktens språkliga knep i olika dikter.
Du känner igen samtliga av diktens språkliga knep i olika dikter.
Egen diktning
Du använder diktens form och något språkligt knep vid egen diktning. Du motiverar dina åsikter och tankar med enkla och till viss del underbyggda resonemang, d v s du förklarar med ett enkelt samband, ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du använder diktens form och flera språkliga knep vid egen diktning. Du motiverar dina åsikter och tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du använder diktens form och flera språkliga knep vid egen diktning, så att dikten lockar till läsning. Du motiverar dina åsikter och tankar med välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Skriva texter
 • Sv  E 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: