Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klasslek

Skapad 2017-04-05 10:56 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 1 – 9

Barnen ska hålla sin egna rastlek och inspirera sina kompisar. Ta ansvar och leda klassen.

Innehåll

Mål

Under höstterminen har vi som pedagoger presenterat olika lekar. Till våren är målet att eleverna i små grupper ska planera, instruera och genomföra lekar för sina kompisar.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Per grupp planerar eleverna en lek och skriver ner i särskilt dokument. Sedan ska de leda och genomföra leken med sina andra klasskompisar. Efter sätts betyg på leken och i slutet av terminen ger vi en överblick över vilka lekar som varit bäst genom att synliggöra deras poäng på lekarna. Deras dokument med planering kommer även lamineras och bli ett lekhäfte som ska hänga i hallen, där man kan gå och titta om man inte vet vad man ska leka på rasten.

Reflektion

Fungerade grupp indelningen? Bra storlek på grupp ca 3-4 st

Fanns det ett samarbete i grupperna? De flesta grupperna klarade det väldigt väl.

Någon tydlig ledare? I flera grupper fanns det en tydlig ledare. Men vi har också kunnat lyfta till diskussion ang. respekt att lyssna på varandra och göra som andra ber om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: