Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kända konstnärer.

Skapad 2017-04-05 10:59 i Hovhultsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska som andraspråk
Faktapresentation och bildframställning utifrån en känd konstnär.

Innehåll

Arbetsområdet inleds med en kort presentation av fem olika konstnärer. Du skall sedan göra en faktapresentation om den konstnär du valt att arbeta med. Du väljer själv om du vill göra ett dokument eller en presentation i Google Drive. Därefter gör du din egen tolkning av ett av konstnärens verk. Ditt avslutade arbete presenteras för gruppen i Studion.

Uppgifter

 • Kända konstnärer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: