Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering arabiska VT17 v 16-22

Skapad 2017-04-05 11:34 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer att arbeta med högläsning och skriva olika typer av texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala och lyssna

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 •  

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska lära dig att skriva, forma och uttala bokstäverna.
 • Att läsa och skriva alla bokstäver.
 • Att läsa och skriva enkla ord och korta texter
 • Att läsa högt för lärare.
 • Att lyssna och följa instruktioner.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Skriva ner bokstaven.
 • Klippa ut bokstäverna ur tidningar.
 • Måla och rita till enkla ord.
 • Arbeta med uttal och läsriktning.
 • Använda olika pedagogiska lekar.
 • Vi tränar på högläsning. Genom att läsa olika texter tillsammans, och samtala om innehållet.
 • Vi tränar att skriva olika typer av texter om väl bekanta ämne.
 • Vi kommer att titta och lyssna på en film och diskutera med varandra.

 

 

.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du ska visa att du kan alla bokstäver och kan läsa dem.
 • Du ska visa att du kan uttala och skriva alla bokstäver.
 • Du ska visa att du kan skriva enkla meningar.
 • Du ska visa att du kan läsa högt.
 • Du ska visa att du kan skillnaden mellan arabiska och svenska bokstäver.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: