Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren är på väg till oss på Tallkotten

Skapad 2017-04-05 12:49 i Tallkottens förskola Helsingborg
Vi upptäcker tillsammans med barnen vad som händer i naturen nu när det blir vår.
Förskola
Vi har uppmärksammat barnens intresse för naturens växlingar nu under våren. Vi vill tillsammans med barnen upptäcka vad som händer med växter och djur. Vi kommer att leta efter vårtecken, såsom fåglar, småkryp, vårblommor, väder och temperatur.

Innehåll

Vi upptäcker med barnen och följer deras intressen

Vi kommer att fokusera på småfåglarna som blir alltmer synliga.

Vi kommer leta efter vårtecken såsom blad, blommor och småkryp.

Vi kommer att använda våra kikare som vi tillverkat.

Vi kommer att ha skräpplockarveckor och prata om varför det inte är bra att lämna skräp i naturen.

 

 

Vad kan vi göra ute i naturen som vi inte kan göra inomhus?

Vi kan använda oss av våra kikare för att bättre/lättare upptäcka småfåglarna.

Vi kan använda oss av förstoringsglasen för att upptäcka spindlar och myror.

Vi kan benämna de små vårblommorna som vi ser på vår väg till skogen.

 

Hur använder vi oss av barnens dokumentation för att reflektera med barnen?

Vi laminerar barnens och pedagogernas fotodokumentation så att barnen får ta del av den både enskilt och o grupp.

Vi använder oss av  väggdokumentation, här kan barnen även reflektera tillsammans med sina föräldrar.

Vi skapar ett bildspel  som knyter ihop arbetet med temat över tid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: