Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema SAGOR år 6

Skapad 2017-04-05 12:57 i Rönnbyskolan Västerås Stad
Grundskola 5 – 6 Svenska
Under några veckor ska vi arbeta med sagor. Vi ska läsa sagor, tala om vad som är typiskt för sagor och ni ska få pröva att skriva en egen saga!

Innehåll

MÅL

Du ska känna till särdragen för sagor, känna till olika typer av sagor, känna till några viktiga författare.
Du ska arbeta med högläsning och tyst läsning, skrivregler och stavning.
Du ska öva på att skriva en saga med dess typiska uppbyggnad och språk. Din saga kommer innehålla både text och bild.
Du ska utveckla din förmåga att använda det svenska språket.
Du ska träna på att bearbeta och utveckla dina texter och på att ge och ta emot respons. Du ska träna på att göra en muntlig presentation av en saga.

UNDERVISNING

Du kommer att få läsa olika sagor. Du kommer att få lära dig vad som är typiskt för olika sagor. Du kommer att få göra olika övningar som knyter an till sagor, samt planera en egen saga, skriva ett utkast (kladd), arbeta med respons och bearbetning, illustrera (göra bilder) och renskriva din saga med fin handstil. Vi avslutar arbetet med att ni läser sagorna för varandra i klassen. Du kommer att få arbeta hemma ibland om du inte hinner med din planering på lektionstid.

BEDÖMNING

Detta kommer vi bedöma:
* att du känner till vad som är typiskt för en saga.
* hur du jobbar med de olika övningarna till sagorna.
* hur väl din saga stämmer med vad som är typiskt för sagor (dvs genren)
* att din saga är lätt att förstå, har en klar handling och ett uttrycksfullt och korrekt språk
* hur aktivt du deltar i samtal och respons 
* stavning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: