Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4 Från istiden till vikingatiden

Skapad 2017-04-05 13:24 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Efter en repetition av istid, stenålder och bronsålder fördjupar vi oss i liv och tro på järnåldern, särskilt vikingatiden.
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Vad vet vi om de första människorna som kom hit där vi bor? Hur kan man veta något alls om det som är så länge sedan? Vi lär oss mer om den långa period i historien som kallas forntiden. Särskilt fördjupar vi oss i tiden för drygt 1000 år sedan:Vikingatiden. Hur levde man, vad trodde man på och vad var viktigt för dem som levde då?

Innehåll

Syfte

Du ska förstå hur man levde på forntiden och hur olika upptäckter och händelser kom att förändra historien och hur människor levde.
Du ska veta hur arkeologer och historiker arbetar, och att bilden av forntiden förändras.
Du ska ha kännedom om människors tro på forntiden och hur man kan se spår av den idag.

  Centrala innehåll

   

  Konkreta mål

  Du ska veta hur man gör för att få veta saker om forntiden.
  Du ska kunna berätta hur man levde på jägarstenåldern och kunna jämföra det med livet på bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska kunna berätta om vikingarnas resor och vad de ledde till.
  Du ska känna till delar av den nordiska mytologin, vad man trodde på vikingatiden och hur vi ser spår av det idag.

  Arbetssätt och metod

  Vi kommer att arbeta med att se faktafilmer från bl a SLI och Sveriges historia och Rena Rama Forntiden från UR.
  Vi kommer att arbeta med texter från olika faktaböcker.
  Avstämningar kommer att ske genom olika arbetsblad och i samtal med eleverna, för att veta vad de lär sig.
  De kommer också att jobba i grupper för att tillsammans hitta fakta och presentera dem.

  Elevgruppens förslag på arbetssätt.

  Många vill att vi ser mycket film. Några föreslog grupparbete, så det ska vi prova.

  Bedömning

  Jag kommer att bedöma din förmåga att jämföra forntidens liv med vårt liv nu. För att kunna göra det behöver du en del faktakunskaper:
  Du behöver veta hur man fick sin mat, sina kläder och sina hus på forntiden, särskilt på vikingatiden men även tidigare i historien.
  Du ska kunna berätta om vikingarnas gudar och hur man fortfarande ser spår idag av den tro som fanns förr.
  Du behöver också veta hur man reste.

  Dokumentation

  Arbetet med arbetsbladen granskas. Samtal i klassen är viktiga för att kunna jämföra och se sammanhang, där är det viktigt att man vågar säga vad man tycker och tror.
  Enskilda samtal och även skriftliga uppgifter kommer att användas för att se vad var och en lärt sig under arbetets gång.

  Kopplingar till läroplanen

  • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
   Gr lgr11
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
   Gr lgr11
  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
   Hi
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
   Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
   Hi
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
   Re
  • Centralt innehåll
  • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
   Hi  4-6
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
   Hi  4-6
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
   Hi  4-6
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
   Hi  4-6
  • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
   Hi  4-6
  • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
   Hi  4-6
  • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
   Re  4-6
  • Begreppen religion och livsåskådning.
   Re  4-6
  • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
   Re  4-6
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: