Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering persiska/dari VT 2017 V.16-22

Skapad 2017-04-05 14:14 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tal och skrift

 Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Kommunicera i tal och skrift

Språkutveckling och lärande

Konkretiserade mål för eleven

 • Du ska lära dig vad bondgårdens djur heter.
 • Vad kallas mamma, pappa och barn i de olika djur familjerna.
 • Du ska få lära dig ramsor om djur och lyssna på djursagor

Undervisning och arbetsmetoder

 • Hur djurens namn uttalas
 • Sagor, rim och ramsor
 • Sånger, Djurbilder, Korsord med djur ord
 •  Att rita bilder till sagor
 •  Att sjunga sånger

  Eleven har uppnått målen när...

 • (åk 1)Du känner igen djuren och vet vad alla i familjen kallas.
 • (åk 2) Du känner igen djuren och kan skriva vad de kallas
 • (åk 3) Du känner igen djuren, kunna skriva vad de kallas och kunna berätta om dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: