Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Canada: Oral presentation

Skapad 2017-04-05 14:58 i Västra skolan Falun
Muntlig presentation av valfritt ämne i engelska. Tala inför en grupp.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Oral presentation: Canada

Innehåll

 

                                     

Bedömning

Din presentation bedöms enligt matrisen för muntlig redovisning här nedanför. 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Så här säger läroplanen.

Ännu ej godtagbar nivå.
>
>>
>>>
Språk
.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan göra välgrundade förbättringar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan göra välgrundade förbättringar.

En
Vad läraren bedömer.

Ännu ej godtagbar nivå.
>
>>
>>>
Inledning
Ingen inledning alls utan du hoppar bara direkt in i ämnet.
Inledningen består mest i att du berättar vilket ämne du har.
Inledningen väcker ett litet intresse och ger en liten bild av ämnet.
Inledningen väcker direkt ett intresse och ger en kort och tydlig bild av vad som kommer.
Förberedelser
Det är tydligt att ingen förberedelse alls är gjord. Inga papper är i ordning och du läser bara innantill.
Viss förberedelse och träning har skett. Du försöker ha kontakt med din publik men läser mycket innantill.
Du har förberett dig genom att ta med dig stödord och kan använda dessa genom att ha bra kontakt med din publik och läser väldigt lite innantill.
Det är tydligt att du har tränat mycket. Du behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka dig fritt i ämnet.
Fakta
Mycket knapphändig fakta presenteras.
En del fakta presenteras, mycket är sådant som många redan känner till men en del kan vara nytt.
Du har läst på mycket och kan en hel del om ämnet.
En stor mängd fakta presenteras och du har gått in på djupet i ämnet och visar stora kunskaper. Den fakta som tas upp är relevant.
Tydlighet
Det är svårt att följa med i redovisningen och förstå vad som sägs.
Man förstår vad som sägs utan alltför stor ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Strukturen, uppdelningen i gruppen, talet och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
Språklig medvetenhet
Det finns ingen tanke alls bakom språket utan du använder till största delen det språk som används i källorna (läser innantill).
Språket är inte anpassat till mottagare eller situation. Ord eller begrepp som används kan inte förklaras i någon större utsträckning.
Språket är anpassat till mottagarna genom att du förklarar vissa ord och begrepp.
Språket är anpassat till mottagaren genom att svåra ord gås igenom och förklaringar till ord och begrepp görs löpande på engelska under presentationen. Språket är anpassat till ämnets innehåll.
Ordförråd och språklig säkerhet
Har mycket svårt att uttrycka dig och berätta om du inte får läsa i manus.
Har svårt att formulera om och komma tillbaka när du kommer av dig. Kan inte förklara ord. Ordförrådet är begränsat.
Du visar variation och kan säga samma sak på flera olika sätt, använder aldrig svenska.
Du visar stor variation i ord- och uttryckssätt. Kan använda flera olika ord för samma sak. Använder ämnestypiska ord. Du kan formulera om meningar om du kommer av dig och kan förklara ords betydelse utan att använda svenska.
Språklig korrekthet
Gör så många fel att det blir svårt att förstå innehållet i det som sägs.
Många fel görs när det gäller verb, pluralformer etc men man förstår ändå vad som sägs även om det ibland blir lite otydligt.
En del fel görs men det påverkar inte förståelsen av det som sägs och känns inte speciellt störande.
Rätt verbformer, tempus, plutralformer etc. på de flesta ställen. Nästan alltid rätt ordföljd.
Kontakt med publiken
Tittar inte upp från manus.
Tittar upp från pappret ibland men har ingen direkt ögonkontakt med publiken.
Tittar ofta upp och möter publikens blickar.
Har ögonkontakt med publiken stor det av tiden. Kanske ställs frågor till publiken eller så engageras de på något annat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: