Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället och miljön år 1-2 Grundsärskola

Skapad 2017-04-05 15:06 i Lackarebäcksskolans grundsärskola Mölndals Stad
Årskurs: år 2 Datum: Arbetsområde: Samhället och miljö Tidsomfattning:
Grundsärskola 1 – 2 Teknik NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3) Matematik Samhällsorienterande ämnen Bild Naturorienterande ämnen
Närmiljön kring skolan. Du kommer att få undersöka området runt skolan och dokumentera med hjälp av iPad och kamera. Du får göra många studiebesök och träna på att gå säkert vid övergångsställen samt att åka buss och spårvagn

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer (Kap. 1-2)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola:

 

Syfte

Eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Eleverna ska känna till något om samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, kyrkan, fritids-och kulturutbud.

Eleverna ska få göra flera studiebesök i närsamhället samt träna på att åka buss och spårvagn.

Centralt innehåll

 

 

Samhället och miljö

Promenader i närområdet runt skolan.

Åka buss till Mölndals bro och besöka affär och biblioteket.

Träna på att gå säkert över övergångsställen och trottoarer med vuxen.

Veta hur man larmar med 112

Vi dokumenterar med ipad .

Använda bilderna för att berätta för klasskamrater 

Detta kommer bedömmas

Din förmåga att:

-  gå säkert på trottoar och över övergångsställe med vuxenstöd .

 - känna till några vanliga yrken och samhällsfunktioner i ditt närområde.

-

 

 

 

 

Avsnitt 7

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  GrSär lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: