Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla mekanismer och stabila konstruktioner

Skapad 2017-04-05 16:11 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Grundskola 3 – 5 Teknik
I alla tider har människan använt tekniska hjälpmedel. Några av de tidigaste och mest använda uppfinningarna brukar kallas "enkla mekanismer". De har ett gemensamt syfte, att underlätta vårt arbete. Genom att studera andras konstruktioner och tillverka egna försöker vi förstå hur de fungerar och vad de används till.

Innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med olika mekanismer som överför och förstärker krafter samt hållfasta och stabila konstruktioner.

 Målet med undervisningen är att du ska lära dig mer om:

 • vad som menas med teknik.
 • hur tekniska lösningar har utvecklats genom människans tid.
 • ord och begrepp som hör till teknikens område.
 • hållbara och stabila konstruktioner.
 • hur enkla mekanismer fungerar.
 • hur man kan reflektera, utvärdera och dokumentera sitt arbete.

 Hur?

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar där vi utifrån texter och bilder samtalar och resonerar kring olika tekniska lösningar (enkla mekanismer samt hållfasta och stabila konstruktioner). 
 • titta på förklarande filmer och bilder som komplement till genomgångar.
 • förklara och öva på att använda tekniska begrepp och ämnes-specifika ord.
 • söka efter olika mekanismer i vardagsföremål samt stabila konstruktioner i vår omgivning.
 • utifrån instruktioner och skisser göra en enkel konstruktion av en figur samt använda en enkel mekanism för att få figurens delar att röra sig.
 • efter egna skisser försöka bygga en modell av en stabil och hållfast bro.
 • diskutera och samtala kring olika lösningar som leder oss framåt.
 • reflektera och utvärdera genom en förutbestämd dokumentationsmall.
 • i slutet av varje lektion reflektera över lektionens innehåll och vilka slutsatser vi har kunnat dra av det som tagits upp.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och beskriva några delar som samverkar.  
 • att samtala om, förklara samt förstå ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • kunna ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner, hur de är uppbyggda och vilka material som används
 • göra en egen plan, tex. en skiss eller ritning till det du ska bygga/tillverka
 • följa enkla instruktioner för att tillverka en egen konstruktion med rörliga delar.
 • genomföra ett enkelt konstruktionsarbete i form av en bro genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
 • att lösa problem.
 • bidra till att diskutera och välja olika lösningar som leder arbetet framåt.
 • reflektera kring och dokumentera ditt arbete.

Vi kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • engagerar dig och deltar i de övningar (diskussioner, samtal, aktiviteter) vi gör gemensamt
 • genomför dina individuella övningar.

Varför?

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: