Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikbedömning åk 1

Skapad 2017-04-05 16:19 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Den första delen av matrisen är en sammanställning av den muntliga delen från skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning. Nästa del är en sammanställning av de skriftliga delarna från skolverket bedömningsstöd i taluppfattning.

Innehåll

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik åk 1

Godtagbara kunskaper ht åk 1
Godtagbara kunskaper vt åk 1,
Taluppfattning
Talraden
Eleven räknar till 25.
Eleven räknar till 50
Eleven räknar till 100.
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 3 och räkna till 12)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 9 och räkna till 20)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 26 och räkna till 40).
Eleven kan räkna nedåt från 5
Eleven kan räkna nedåt från 10 (stoppa vid 0)
Eleven kan räkna nedåt från 15(stoppa vid 0)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-5)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-100)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 1-5)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 1-10)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 1-50)
Eleven kan hoppa 10-hopp (10-50)
Eleven kan hoppa 10-hopp (10-50)
Eleven kan hoppa 10-hopp (0-100)
Antalskonstans
Eleven kan jämföra mängder (stora och små saker)
Eleven kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats
Subitisering/Att se antal utan att räkna
Eleven kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (3 och 4)
Eleven kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (5 och 6)
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (11)
Namnge tal/kombinerar siffra och bild
Eleven kan para ihop sifferkort och tärningsbilder (1-6)
Eleven kan namnge de tal som min lärare pekar på (0-10)
Eleven kan namnge de tal som min lärare pekar på (10-100), (11-20)
minskning/skillnad
Eleven kan och förstår med hjälp av föremål hur jag minskar med 1 eller 2.
Fler/färre
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 3)
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 6)
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 13)
Uppdelning av tal
Eleven kan dela upp 5 föremål på ett sätt
Eleven kan dela upp 5 föremål på fler sätt
Eleven vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 7-10)
Hälften/dubbelt
Eleven kan dela upp 4 föremål så vi får lika många var
Eleven kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få om vi delade på 10
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (6, 5, 4)
talens grannar
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-15
Storleksordna tal
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-15
Dela upp tal
Eleven kan skriftligt dela upp tal inom talområdet 0-10
Beräkna
Addition
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10
subtraktion
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10
likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10
Mäta
tid
Eleven kan klockan hel samt veckodagarna.
Eleven kan halva klockslag
Mäta
längd
Eleven kan jämföra och uppskatta längder och vet varför man mäter.
Mäta
massa
Eleven kan jämföra massa genom att väga i händerna och vet varför man väger.
Tallinjen
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (0-20)
Mäta
volym
Eleven kan jämföra volym i olika kärl och vet varför man mäter volym
Geometri
Eleven kan vanliga lägesord
Eleven kan namnen på de tvådimensionella formerna; cirkel, kvadrat, triangel och rektangel
Statistik
Eleven kan göra en enkel tabell för att redovisa resultat.
Mönster
Eleven kan följa ett upprepande enkelt mönster.
Eleven kan fortsätta en enkel talföljd. ex. 2-hopp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: