Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2017-04-05 16:22 i Öjersjö Brunn Partille
I detta arbetsområde kommer vi att läsa och analysera texter som handlar om hur människor eller grupper av människor kan bli ojämlikt behandlade och vi kommer att jämföra och diskutera dessa texter och budskap. Vi kommer även att studera genren (texttypen) utredande text. Vi analyserar hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag den har. I anslutning till detta kommer vi att tala om källor och hur man gör en korrekt källhänvisning. Som slutuppgift kommer du att skriva en utredande text och följa mallen med de typiska dragen med korrekt källhänvisning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att studera genren (texttypen) utredande text. Vi analyserar hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag den har. I anslutning till detta kommer vi att tala om källor och hur man gör en korrekt källhänvisning. Din uppgift blir att skriva en utredande text och följa mallen med de typiska dragen med korrekt källhänvisning.

Innehåll

Vad gör vi?

Du kommer att

  • studera vad utredande texttyp (genre) är, analysera hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag den har
  • skriva en utredande text 
  • källhantering - och hur man kan veta om en källa är trovärdig

 

Kunskapskrav som testas

(Se matris nedan)

SKRIVA.

Arbetsformer

Vi studerar vad utredande text är.

Vi pratar om källhänvisning (och vilka källor som är mer trovärdiga än andra).

Vi skriver en utredande text om ett ämne som rör etik och moral

 

Bedömningsformer

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

  • Skriva en utredande text om ett ämne som har med etik och moral att göra

Matriser

Sv
Utredande text

SAMTALA och DISKUTERA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språklig variation och textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning.
Språklig anpassning
I huvudsak har texten fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I huvudsak har texten relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I huvudsak har texten väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka och välja ut information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa informationen från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa informationen från ett relativt varierat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa informationen från ett varierat urval av källor.
Resonera om den valda informationen
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa informationen och ge källhänvisning
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklade ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklade ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: