Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monster

Skapad 2017-04-05 18:27 i Djurgårdsskolan 7-9 Kristinehamn
Ett arbetsområde där man arbetar med konsthistoria genom att göra en parafras av ett känt konstverk med digitala eller traditionella metoder och material, skriver om konstnär och epoken/-ismen och slutligen göra en bildanalys av sin parafras.
Grundskola 7 – 9 Bild
I det här arbetsområdet ska du träna på att skapa bilder och former som kommunicerar ett budskap, dvs ett slags monster. Du tränar ännu en gång på teckning och att skapa 3D figurer. Dessutom får du ännu en gång öva på att reflektera och beskriva hur du gjorde, vilka material och metoder du använde.

Innehåll

 

Hur ska du arbeta?

Lektion 1
Vi går igenom uppgiften tillsammans, pratar om och tittar på olika slags monster. Vi tittar på en film  som visar hur man gör monster i tidningspapper och tejp. Ni gör en snabb gruppövning där ni tillsammans tecknar ett monster, en “komma-igång övning”.
Du får börja fundera och skissa på hur ditt eget monster ska se ut.

Lektion 2
Nu gör du en teckning av hur du vill att ditt monster ska se ut (är det ett snällt monster, kakmonster, kärleksmonster?), färglägg och arbeta gärna med ljus/skugga så att din teckning blir så genomarbetad som möjligt.

Lektion 3
Du börjar tillverka ditt monster med tidningspapper.

Lektion 4
Du gör klart formen på Monstret, fixar till ytan ev med tapetklister.

Lektion 5
Du målar Monstret med akrylfärg.

Lektion 6
Du målar klart och beskriver din arbetsprocess med hjälp av frågorna på Classroom.

Vad bedömer jag?

I arbetsområdet bedöms:
-på vilket sätt du använder olika tekniker, material och verktyg
-hur du framställer berättande och informativa bilder och former så att budskapet framgår.
-hur du bidrar till att utveckla ideér och föra arbetsprocessen framåt.
-hur du beskriver och bedömer din egen arbetsprocess.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Monster

Dessa förmågor har du visat i arbetet med Monster

E
C
A
,
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
,
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: