Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen - årskurs 5 Alsike vt 2017"

Skapad 2017-04-05 19:06 i Alsike skola Knivsta
Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelett? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver? Dessa frågor, samt många fler kommer du att få svar på i det här arbetsområdet.
Grundskola 5 Biologi
Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelett? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver? Dessa frågor, samt många fler kommer du att få svar på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Innehåll
Du kommer att lära dig om kroppen genom t.ex:
• Faktafilmer
• Faktatexter
• Arbetsblad och frågor till faktatexten
• Grupparbete 
• Att dokumentera om människokroppen
• Göra fältstudier 

Hur du får visa vad du kan:
Du har möjlighet att visa vad du kan genom att:
• Delta i samtal och diskussioner under lektionerna
• Delta i grupparbeten
• Sammanställa det du har lärt dig om "Människokroppen" genom att dokumentera.
• Prov på kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Kroppen - årskurs 5 Alsike vt 2017"

Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Samtala och diskutera kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och människokroppen.
 • Bi
Behöver hjälp för att delta i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Förklara
Skriva kunna skriva egna texter om människokroppen.
Behöver hjälp med att beskriva och förklara på ett enkelt sätt med egna ord.
Beskriver och förklarar med ett naturvetenskapligt språk, ibland blandat med egna ord.
Beskriver och förklarar utförligt och detaljerat på ett tydligt sätt med ett lämpligt naturvetenskapligt språk.
Begrepp
Biologiska sammanhang och begrepp
Använder väl kända ord och begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Använder kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp, modeller och teorier på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Resonera om samband i kroppen
Resonemang, kunna föra resonemang om hälsa och pubertet och kunna relatera till några samband i människokroppen.
Behöver stöd för att beskriva olika händelser samt förklara orsaker till varför de inträffade. Behöver stöd för att se sambandet mellan olika delar.
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt enstaka tydliga händelser och konsekvenser. Förklarar samband genom att t ex beskriva enstaka orsaker till händelser.
Beskriver och förklarar tydligt händelser och konsekvenser. Förklarar samband på ett tydligt sätt genom att ge exempel på orsaker och konsekvenser.
Grundläggande kunskaper
Organets namn, placering i kroppen, organets uppgift/ uppgifter, om organet samverkar med andra organ i ett system.
Du kan med hjälp förklara grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Du har grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Du har har goda kunskaper om människan organsystem
Fältstudier & undersökningar
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Bi  4-6
Du behöver stöd för att genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera mer detaljerade frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentation
 • Bi  4-6
Du behöver stöd för att göra enkla dokumentationer. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du gör enkla dokumentationer med enkla bilder till.
Du gör utvecklade dokumentationer med lämpliga bilder till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: