Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala, läsa och berätta om ett ämne

Skapad 2017-04-05 19:38 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi samtalar om ett ämne (släkt och släktträd), intervjuar, berättar, läser, planerar och redovisar.

Innehåll

Under v.13-17 kommer vi att träna på att samtala om ett ämne, intervjua och berätta mer om ämnet. Det handlar om vår historia - vårt släktträd. Vi kommer också att läsa en skönlitterär bok med handling i 1900-talet och en faktabok kring vårt ämnesövergripande tema (den fysiska människan). Alla väljer själv sina böcker på biblioteket. Klara, vår bibliotekarie finns på plats och ger tips på böcker. Böckerna ska sedan redovisas för klassen vid halvklass-lektioner.

Matriser

Sv
Samtala, läsa och berätta om ett ämne

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
samtala om ett ämne
Jag kan berätta vad jag tycker i frågor om bekanta ämnen.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Jag kan samtala om bekanta ämnen - jag ställer frågor, lyssnar och ställer följdfrågor, knyter an till det andra sagt och framför egna åsikter.
planera och sedan berätta om ett ämne för klassen
Jag kan med stöd av vuxen förbereda och genomföra en kort muntlig redogörelse kring en bekant fråga.
Jag kan till stor del självständigt för­bereda och genomföra muntliga redogörelser med inled­ning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.
Jag kan mycket självständigt för­bereda och genomföra muntliga redogörelser med tydlig inled­ning, innehåll och avslutning och där jag anpassar mig till syfte och mottagare, t.ex. genom att förklara ord och begrepp.
läsa och sammanfatta olika typer av texter
Jag kan berätta vad böcker jag läst handlar och vad jag tycker om boken ("den är bra för att...").
Jag kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera viktiga delar av textens innehåll.
Jag kan göra sammanfattningar av böcker och planera en struktur för min sammanfattning som hjälper den som lyssnar att förstå. Jag kan koppla olika delar av det jag läst till varandra och till andra erfarenheter/kunskap av ämnet.
läsa och tolka olika typer av text
Jag kan berätta något om vad det jag läst kan betyda för mig själv eller för någon annan.
Jag kan tolka och resonera om budskap i olika texter samt berätta något om hur jag upplevde det jag läste.
Jag kan tolka och resonera kring viktiga delar, viktiga budskap, i olika texter jag läst. Jag kan också målande beskriva (med beskrivande ord) min upplevelse av det jag läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: