👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2017-04-05 20:33 i Prästslättsskolan Karlshamn
Mänskliga rättigheter. Barns rättigheter och villkor. FN
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Mänskliga rättigheter. Barns rättigheter. Skyddsnät för barn i Sverige.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Söka information om samhället från medier och internet.

Reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar och principer.

Bedömning - Du ska redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter samt ge exempel.

 • förklara vad FN är och hur FN uppstod
 • ge exempel på vad FN gör
 • förklara vad de mänskliga rättigheterna är
 • ge exempel på mänskliga rättigheter
 • förklara vad barnkonventionen är
 • ge exempel på artiklar i barnkonventionen
 • ge exempel på olika levnadsvillkor i Sverige och andra länder
 • kunna på ett enkelt sätt förklara hur brott mot de mänskliga rättigheterna kan påverka både individen och samhället
 • kunna ge exempel på skyddsnät för barn i Sverige

Du visar dina kunskaper genom att göra en muntlig redovisning av arbetet du gjort.

Undervisning och arbetsformer

Film

Faktatexter

Diskussioner 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6