Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP åk 7 eng v. 13-17

Skapad 2017-04-06 08:44 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Planering av unit 1 i "Output"
Grundskola 7 Engelska
Planering v. 13-17 för åk 7

Innehåll

Centralt innehåll

Du ska:

 • Ha grundläggande kunskaper om verb i olika tempus.

 • Kunna tillämpa ordförrådet som är centralt i kapitlet.

Bedömning

Bedömningen i tal kommer att läggas upp som ett återberättande av texterna vi har läst. Detta sker i vecka 18.

Läxor

Engelska år 7 veckoläxa fredag-fredag

31/3: The chocolate room eller An honest boy

7/4: Fast food - but not so quickly eller Parrot talk

21/4: A taste of food festivals eller Letter to a pen pal + Horse medicine

Eleverna har fått två olika häften med olika svårighetsgrad. Varje fredag går jag igenom båda texterna och de får själva välja vilken text de vill arbeta med. Vill de får de så klart arbeta med båda. Veckan efter jobbar vi med uppgifter kopplade till texten som ska utveckla förmågan att förstå skrift och bygga på deras ordförråd. Till varje fredag under läxperioden ska de läsa en text och lära sig orden som tillhör texten. Jag ser gärna att de läser högt hemma för någon så att de vänjer sig vid sin engelska röst.

 


Den grammatik vi kommer att fokusera på är verb i olika tempus.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
ENGELSKA kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: