Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik De fyra räknesätten och problemlösning vt-17

Skapad 2017-04-06 09:11 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kunskapskrav

Undervisning

Vi kommer att introducera varje arbetsområde genom att både praktiskt och teoretiskt visa vad det innebär.

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Vi kommmer att arbeta med olika böcker, praktiskt material och digitalt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma kontinuerligt under arbetets gång för att få formativ bedömning.

Bedömningen kommer att se på många olika sätt tex genom spel, grupparbeten och diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik De fyra räknesätten och Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Prioriteringsregeln
Kunna vilken ordning de fyra räknesätten räknas i.
Kan med viss hjälp räkna ut tal med blandade räknesätt. 6+3*8=
Kan räkna ut tal med blandade räknesätt. 36/6+8=
Kan säkert räkna ut tal med blandade räknesätt. 3*9+42/6=
Division med rest och minnessiffra
Kan räkna ut uppgifter i division med kort division.
Kan räkna ut tal som 7/4= 1 rest 3.
Kan räkna ut tal som 76/4=19 med minnessiffra.
Kan räkna ut tal som 7656/4=1914 med minnessiffror.
Negativa tal
Kan förstå och använda negativa tal.
Kan med hjälp av tallinje sätta ut och läsa av negativa och positiva tal.
Kan storleksordna negativa och positiva tal. 15 -7 -10 3
Kan räkna med negativa tal i problemlösning -2+5=3
Likhetstecknets betydelse
Kunna i en ekvation sätta in rätt siffra.
Kan sätt rätt siffra i en ekvation med addition och subtraktion. 12+8=X+3
Kan sätt rätt siffra i en ekvation med multiplikation och division. 40/5 = 64/X
Kan sätt rätt siffra i en ekvation med alla fyra räknesätten.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Du kan lösa problem på sätt som för det mesta fungerar. När du löser problem försöker du använda arbetssätt som passar till uppgiften.
Du kan lösa problem på sätt som för det mesta fungerar bra. När du löser problem använder du arbetssätt som passar till uppgiften.
Du kan lösa problem på sätt som fungerar bra. När du löser problem använder du arbetssätt som passar väl till uppgiften.
Förklara hur du löst problemet
Du kan förklara hur du löser problem så att någon annan kan förstå det mesta av hur du tänker.
Du kan förklara hur du löser problem så att någon annan kan förstå hur du tänker.
Du kan förklara hur du löser problem så att någon annan med lätthet kan förstå hur du tänker.
Rimlighet
Du kan berätta om de svar du får är rimliga eller inte, du kan också ge en enkel förklaring till varför.
Du kan berätta om de svar du får är rimliga eller inte, du kan också ge en utvecklad förklaring till varför.
Du kan berätta om de svar du får är rimliga eller inte, du kan också ge en välutvecklad förklaring till varför.
Ge förslag på olika lösningar
.Du kan med hjälp av någon annan ge förslag på något ytterligare sätt att lösa problem.
Du kan ge förslag på något ytterligare sätt att lösa problem.
Du kan ge flera förslag på ytterligare sätt att lösa problem.
Förklaringar med ord, bild och mattespråk.
Du kan visa och samtala om hur du gör när du löser uppgifter på ett sätt som gör att andra kan förstå det mesta av hur du tänker. För att göra dina redovisningar tydligare tar du hjälp av bilder, symboler och tabeller som passar ganska bra till uppgiften,
Du kan visa och samtala om hur du gör när du löser uppgifter på ett sätt som gör att andra kan förstå hur du tänker. För att göra dina redovisningar tydligare tar du hjälp av bilder, symboler och tabeller som passar bra till uppgiften,
Du kan visa och samtala om hur du gör när du löser uppgifter på ett sätt som gör att andra med lätthet kan förstå hur du tänker. För att göra dina redovisningar tydligare tar du hjälp av bilder, symboler och tabeller som passar mycket bra till uppgiften,

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: