Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pelicula Diarios de motocicleta

Skapad 2017-04-06 09:26 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
årskurs 9
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Under tiden som vi tränar inför de muntliga nationella proven kommer vi titta på en film. Uppgiften som ni fick kommer att bedömas. Se kriterierna i bedömningsmatrisen.

Innehåll

Innan Che Guevara var med på revolutionen på Kuba gjorde han en resa med sin kompis i latinamerika. Vi kommer att se på filmen och under tiden kommer vi svara på frågor. Utveckla era svar så mycket som ni kan. Den andra delen av uppgiften är att skriva en text till bilder som förkommit i filmen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9

Matriser

M2
Spanska år 9, lyssna, tala, läsa och skriva.

OMDÖME – Spanska

>>
>>
>>
>>
LÄSA
Läser texter men har svårigheter med att förstå innehållet.
Läser och förstår huvudinnehållet texter.
Läser texter och förstår både helhet och detaljer. Kan svara skriftligt på frågor om innehållet. Eleven kan även återge texten i stora drag
Läser texter och visar på förståelse genom att t.ex. svara på frågor både skriftligt och muntligt. Svaren på frågorna visar på förståelse av såväl texten i helhet som i detalj. Eleven kan även återberätta texten med gott sammanhang.
SKRIVA
Har svårt att göra sig förstådd i skrift.
Kan göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något, enskilt och i samarbete med andra. Visar tecken på att förstå viss grammatik men inte allt.
Gör sig förstådd i skrift på ett tydligt sätt när det gäller sig själv och andra bekanta ämnen. Visar att eleven till mesta del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll samt grammatiskt korrekt språk.
TALA
Deltar inte i samtal eller deltar inte tillräckligt ofta. Har svårt att muntligt berätta något.
Kan delta i enkla samtal och kan berätta något om sig själv och andra. Eleven kan även genomföra korta muntliga uppgifter själv eller tillsammans med andra.
Är muntligt aktiv och använder självmant målspråket. Är lätt att förstå och kan utan problem kommunicera ett budskap. Försöker använda sig av strategier som t.ex omformuleringar för att göra sig förstådd.
Talar tydligt med ett bra uttal och har ett gott sammanhang. Använder språket självmant.
LYSSNA
Har svårt att förstå det talade språket, till exempel vid instruktioner, berättelser och frågor.
Förstår språket när det talas långsamt.
Förstår det viktigaste när språket talas tydligt.
Förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt oberoende av dialekt. Kan kortfattat återberätta innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: