Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Kärlek, vecka 12-17

Skapad 2017-04-06 10:20 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Svenska
Tema kärlek. Ingen känsla i världen är så omskriven som kärlek. Människan tröttnar aldrig på att konsumera kärlek och det är därför vi möter den i litteratur, musik och film om och om igen.

Innehåll

Kärlek är känslor som vi människor känner och visar sig genom ömhet, tillgivenhet, samhörighet och att man känner att man vill göra saker för andra. Kärlek kan vara att man tycker om saker som en bil, ett klädesplagg eller ett fotbollslag, men också att man känner kärlek till den plats man bor på eller ett land. Det kan också vara känslor som man känner för ett djur, sitt hem eller en annan människa och sig själv. Kärlek är en av de starkaste känslorna som vi har och den har därför fått en återkommande plats i litteratur, filmer och musik. Eftersom kärleken är en stark känsla som betyder mycket för oss så kommer vi att stöta på död, sorg och konflikter som uppkommer till följd av kärleken.

 

Undervisning:

Vi kommer att ta avstamp i filmen "Shakespeare i love" för att dra igång kärlekstemat och därefter titta på Baz Luhrmans film "Romeo och Julia" från 1996. Filmerna diskuterar vi i helklass. Korta föreläsningar med information om epoken då pjäsen uppkom samt om författaren William Shakespeare sker i samband med detta. Lektionerna kommer att varieras genom lärarledda genomgångar och eget arbete. Ni kommer att få läsa en valfri kärleksroman; läsa och skriva dikter; läsa utdrag ur kärlekslitteratur från olika epoker och producera egna texter med tillhörande bilder. 

 
Uppgifter:

 1. Du skall läsa en kärleksroman och skriva en analys av den.
 2. Du skall göra ett ”kärlekshäfte” med olika valbara uppgifter. Sammanlagt gör du sju stycken, varav jag valt tre, som är obligatoriska. 

 
Material:

Magasinet 1 och 2 samt Kärlek och uppror. Dessa finns i salen.
Frågorna/uppgifterna till kärlekshäftet finns i Showbie. 
Analysfrågorna till boken ligger i Showbie. 


Inlämning:

Kärlekshäftet skall lämnas in senast fredag v 17.
Romananalysen senast fredag v 18.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: