Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling genom LCA

Skapad 2017-04-06 10:29 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 9 Kemi Biologi Geografi Fysik
Vi ska arbeta med Hållbar Utveckling som utgångspunkt för ett arbetsområde i kemi och geografi. Även om fokus ligger på kemi och geografi och att det ska synas i era arbeten att det är dessa ämnen som ni har arbetat med, kommer arbetsområdet att vara starkt ämnesintegrerat, eftersom hållbar utveckling inte går att undervisa i enbart inom ett visst ämne. Ämnena är ju skapta i den akademiska världen; ämnena finns inte ute i ”verkligheten”.

Innehåll

Hållbar utveckling

 

Det finns många olika definitioner på begreppet Hållbar Utveckling. En samlande och enkel definition är:

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Andersson, E. & Jagers, S. C. (red.).2008. Global hållbar utveckling. Stockholm: Folkuniversitetet.

 

 

De tre pelarna i Hållbar utveckling

 

För att tillväxt och utveckling ska kunna ske enligt definitionen på Hållbar Utveckling, behöver vi tänka på tre olika perspektiv i de val som vi gör:

  • Miljöperspektivet. Hur väl vi lever i harmoni med naturens ekosystem.
  • Ekonomiska perspektivet. I vilken grad den ekonomiska tillväxten kommer många människor tillgodo, lokalt och globalt; ekonomisk fördelning.
  • Sociala perspektivet. I vilken grad utvecklingen gagnar många människors livskvalitet, lokalt och globalt; fördelning av sociala förmåner.

 

Timglasmodellen för undervisning om hållbar utveckling

 

Rent tekniskt består Timglasmodellen av ett grafiskt tänkt timglas där dess övre del representerar tillflödet och den nedre delen representerar frånflödet av din konsumtion. De tre benen symboliserar de tre perspektiven på hållbar utveckling: miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. De miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiven är sammankopplade med alla aktiviteter som sker i Timglaset och dessa måste man alltid ta hänsyn till om man ska verka för en hållbar utveckling.

 

I detta arbetsområde ska du fylla på timglaset! Stegvis ska du analysera varje tillflöde respektive frånflöde, som du kan finna eller komma på. Du ska också analysera din roll som konsument. Denna representeras av insnörningen på Timglaset och det är där som du använder dig av det som producerats. 

Med tillflöde menas det som fyller på Timglaset uppifrån. Det är händelser som måste till före du kan konsumera en tjänst eller råvara, dvs alla de aktiviteter och resurser som krävs för att produkten ska hamna i dina händer. Tillflödet kan vara skogsskövling, råvaruutvinning, mineralutvinning, tygtillverkning, förädling, tillagning, leverans, barnarbete, emballage, med mera.

Med frånflöde menas det som fyller på Timglaset i den nedre delen. Det är det händelser, aktiviteter och resurser som kommer efter din konsumtion, dvs det som krävs för att ta hand om produkten när du är färdig med den. Det kan vara sophantering, återvinning, deponi, farligt avfall, rökgaser, transport, läckage med mera. 

Du ska fylla på med så mycket information och detaljer som möjligt. Både tillflödet som frånflödet blir allt som oftast starkt förgrenande och sprider sig ju längre bort från dig och din konsumtion du tittar. Det är detta som förklarar figurens utseende som ett timglas med trattformade övre och nedre delar och en insnörning i mitten.

 

Timglaset på din nivå

Du har möjlighet att påverka din inverkan både före, under och efter konsumtion.

Som exempel kan du före konsumtion välja produkter som är märkta med godkänd miljömärkning (KRAV, 2012; Svanen, 2012; Fairtrade, 2012), köpa färre antal produkter, använda tjänsten mindre ofta eller låna istället för att köpa. Du kan se var i Timglaset som dessa valmöjligheter finns för dig; i den avsmalnande delen av inflödestratten = den övre tratten.

 

Under konsumtionen kan du påverka din inverkan genom att exempelvis hitta flera användningsområden för samma produkt (en hjälm som kan användas till fler aktiviteter än bara en). Man kan använda sig av konceptet ”delad

vårdnad” dvs dela nyttjandet av saker som man inte använder så ofta med grannar, familj eller vänner (gräsklippare). Att vårda och sköta om sina saker, till exempel putsa sina skor, byta en reservdel (mycket viktigt för bilar!), eller att använda hela produkten som allt på purjolöken och att använda rätt mängder vid dosering av t ex tvätt- och diskmedel (tar du mindre av ett koncentrerat än ett utspätt medel?).

 

Efter avslutad konsumtion måste du först ta hänsyn till de lagar och förordningar som gäller avfallshantering. Därefter kan du göra val vid hantering av avfallet; återvinna, kompostera, eller förbränna. Du kan se var i Timglaset som dessa valmöjligheter finns för dig; i den avsmalnande delen av utflödestratten = den nedre tratten.

 

Centralt i Timglasmodellen är din roll i den globala miljöfrågan. Du kan påverka. Du ska nu betrakta, analysera och reflektera kring alla de aktiviteter och material- och energiflöden som krävs för att du ska kunna få din produkt, och alla de aktiviteter och material- och energiflöden som följer efter att man konsumerat produkten.  

M.E.S.-guiden

Miljömässigt, Ekonomiskt och Socialt är de tre perspektiv hållbar utveckling och Timglasmodellen vilar på. M.E.S.-guiden ska hjälpa dig att tänka bredare och djupare kring perspektivet Hållbar utveckling och dess tre dimensioner. M.E.S. kan du också använda privat som en påminnare och miniguide när du står i butiken och ska välja en produkt.

 

M.E.S. är uppbyggd på följande sätt:

Du ska leta efter konsekvenser (finns både positiva och negativa) genom att för varje nytt tillflöde respektive frånflöde som är kopplat till en produkt eller tjänst, ställa dig följande frågor:

 

  1. Konsekvenser …för? Är det individen eller kollektivet eller miljön som drabbas?
  2. Konsekvenser …var? Sker det lokalt eller globalt?
  3. Konsekvenser …när? Händer det kortsiktigt respektive långsiktigt?

 

Sedan kan du sammanställa dessa i ett separat formulär.

 

VISA LÄRANDE

 

Du ska under din arbetsprocess analysera en produkt enligt Timglasmodellen. Den fakta du hittar ska du lämna in en källkritisk granskning på samt sammanställa den i M.E.S-formuläret. Sedan kommer du att under ett särskilt redovisningstillfälle svara på frågor och resonera och argumentera kring frågeställningar utifrån den fakta som just Du har hittat. Det du får ha med dig till provtillfället är ditt formulär, så bra förarbete ger dig bättre möjlighet att lyckas! Faktainsamlingen och formulärsammanställningen kan du göra individuellt eller i grupp om maximalt tre elever. Alla elever redovisar dock individuellt!

Uppgifter

  • Timglasanalys av en produkt från din vardag

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: