Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar

Skapad 2017-04-06 12:13 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 Teknik
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om vanliga tekniska lösningar som finns i våra hem. Vi ska lära oss om avloppssystem, värmesystem och vattensystem. Vi kommer även att göra en modell av ett rum genom att använda oss av vår kunskap om skala.

Innehåll

I detta arbetsområde ska du utveckla:

 • Nya ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar,
 • din förmåga att dokumentera i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.
 • din förståelse för vanliga tekniska system i hemmet och samhället, några delar i systemen och hur de samverkar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Tekniska lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
I det här arbetsområdet ska du lära dig nya ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
Du kan några nya begrepp och förstår innebörden av de.
Du kan flera nya begrepp och förstår innebörden av de.
Du kan flera nya begrepp och kan förklara de för någon annan.
Ny aspekt
I det här arbetsområdet ska du öka din förmåga att dokumentera i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.
Du förstår grunderna till hur vi gör modeller samt kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du förstår begreppet skala och kan använde dig av det i en uträkning. Du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du förstår begreppet skala och kan använde dig av det i en uträkning. Du kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Ny aspekt
I detta arbetsområde ska du utveckla din förståelse för vanliga tekniska system i hemmet och samhället, några delar i systemen och hur de samverkar.
Du kan ge exempel på tekniska system i hemmet och samhället och vad de gör.
Du kan ge exempel på några tekniska system i hemmet och samhället och hur de fungerar.
Du kan ge exempel på några tekniska system i hemmet och samhället och hur de fungerar. Du vet hur systemets delar samverkar med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: