Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä t 17 åk 7 Sh Medier TP

Skapad 2017-04-06 12:50 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Har du tänkt på hur du påverkas av medier? Vårt samhälle? Varje dag använder du dig av media men vad betyder egentligen media? I detta arbetsområde lär dig om medier, dess uppgifter och varför de är så viktiga i en demokrati. Du lär dig även mer om källkritik.

Innehåll

Mål

- Du ska förstå mediernas roll i samhället och dess påverkning. 

- Du ska kunna använda centrala begrepp.

- Du ska kunna redogöra för hur den källkritiska metoden fungerar och förklara varför den är viktigt att använda när man tar till sig information.

- Du ska kunna redogöra för sambandet mellan medier och demokrati.

 

Genomförande

Du arbetar med text och uppgifter som handlar om medier. Du deltar i genomgångar och olika övningar. Du arbetar med olika uppgifter, får enskilt eller i par. Du tränar dig i att bearbeta lärobokens texter med hjälp av olika strategier för läsförståelse. 

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

-analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp 

-söka information om samhället från medier och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

 

Innehåll

-mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstruktur.

-olika slags medier deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. 

-möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier. 

Matriser

Sh
Jä vt 17 åk 7 Sh Medier

---->
---->
---->
Förklara och se samband
Du kan beskriva mediernas roll i samhället och på ett enkelt sätt förklara varför fria medier är viktiga för demokratin och hur medier kan påverka samhälle och individ. beskriver enkla samband.
Du kan med några exempel förklara mediernas roll i samhället samt sambandet mellan fria medier och demokrati och dess påverkan på samhälle och individ. Du kan även beskriva motsatsen, dvs. hur diktaturer kan använda medier. beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du kan med flera exempel och i flera led förklara sambandet mellan fria medier och demokrati och dess påverkan på samhälle och individ. Du kan dessutom förklara varför det är viktigt för en diktatur att styra medier och ge flera exempel på hur diktaturer begränsar fria medier. beskriver komplexa samband.
Värdera och granska
att använda källor och vara källkritisk, både i bild och text
Du känner till grunderna i den källkritiska metoden och förklara enkelt källornas trovärdighet och relevans. på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förklara hur den källkritiska metoden fungerar och förklarar varför den är viktig att använda när man söker information. Du redogör för källornas trovärdighet och relevans. på ett relativt väl fungerande sätt.
Du förklarar utförligt för den källkritiska metoden och förklarar utförligt varför den är viktig att använda när man söker information. Du redogör utförligt om källornas trovärdighet och relevans på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: