Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ARBETSOMRÅDE HISTORIA STORMAKTSTIDEN

Skapad 2017-04-06 13:02 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Historia
Från tidigt 1800-tal till en bit in på 1700-talet varade den period i vår historia som kallas för Stormaktstiden. Precis som namnet avslöjar var Sverige under den här tiden ett stort och mäktigt rike. Under Stormaktstiden hade Sverige stora framgångar i krig, bland annat mot Tyskland och Danmark. Erövrade krigsbyten gjorde att den svenska adeln blev rikare. Vad gäller den större delen av befolkningen, som var bönder förblev de lika fattiga och det var även bönderna som skickades ut som soldater in krigen. Anledningen till att Stormaktstiden börjar 1611 är för det var då Gustav II Adolf blev Sveriges kung och började att bygga upp en stark armé. I början av 1700-talet när Karl XII var Sveriges kung var landet i krig under många år. År 1718 dog han i ett krig mot Norge och det räknas som slutet på Stormaktstiden.

Innehåll

PLANERING HISTORIA STORMAKTSTIDEN ÅK 6

¤ TID: v.17-23

¤ MÅL: Att du ska kunna besvara den stora frågan är:

VILKA VAR ORSAKERNA TILL ATT SVERIGE KUNDE BLI EN AV 1600-TALETS EUROPEISKA STORMAKTER OCH VAD BLEV KONSEKVENSERNA AV DETTA?

 ¤ HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS?

  • Muntligt ”rundabordssamtal” där ni i era basgrupper resonerar om svaret på den stora frågan: Vilka var orsakerna till att Sverige kunde bli en av 1600-talets stora europeiska stormakter och vad blev konsekvenserna av detta? Uppgiften finns i häftet på sid.8-9 där du också hittar den matris som ligger till grund för hur du bedöms på den här uppgiften.

 

Utöver de båda bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina olika förmågor enskilt, i din basgrupp eller i helklass.

 ¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 -  Min, din egen och klasskompisars respons.

- Planeringshäftet 

-  Mina PP/ genomgångar.

- Övningsuppgifter.

- Faktafilmer som vi ska titta på tillsammans i klassen.

- Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen.

 ¤ VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

 - Presentation av arbetsområdet. Övning där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdets centrala begrepp (sid.4-5)

- PP/Film/Läroboken sid.10-13 – Gustav II Adolf.

- Övningsuppgift – sammanfatta dagens begrepp sid.7

- PP/Film/Läroboken sid.14-16 – Drottning Kristina

- Övningsuppgift – sammanfatta dagens begrepp sid.7

- PP/Film/Läroboken sid.17-22. – Karl X och Karl XI

- Övningsuppgift – sammanfatta dagens begrepp sid.7

- PP/Film/Läroboken sid.23-25 – Karl XII.

- Övningsuppgift – sammanfatta agens begrepp sid.7

- Förberedelse inför bedömningsuppgiften sid.8-9

- Genomförande av bedömningsuppgift

- Självvärdering/responssamtal

 ¤ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Stormakt

 

Regera

 

Enväldig

 

Hungersnöd

 

Exportera

 

Katoliker

 

Protestanter

 

Påve

 

Det trettioåriga kriget

 

Gustav ll Adolf

 

Drottning Kristina

 

Karl X Gustav

 

Karl X1

 

Karl Xll

 

Axel Oxenstierna

 

Förmyndarregeringen

 

Adel

 

Präster

 

Borgare

 

Bönder

 

Rotesystemet

 

Westfaliska Freden

 

Roskildefreden

 

Freden i Nystad 1721

 

Karolinska tiden

 

Abdikera

 

Snapphanar

 

”Kung av Guds nåde”

 

 

 

                            

Uppgifter

  • Vilka var orsakerna till att Sverige kunde bli en av de europeiska stormakterna under 1600-talet?

Matriser

Hi
Matris kopplad till muntlig "rundabordssamtal" där du resonerar om svaret på den stora frågan.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om stormaktstiden genom att kunna ge något exempel på någon orsak till att Sverige kunde bli en stormakt.
Du visar att du har god kunskap om stormaktstiden genom att kunna ge några exempel på orsaker till att Sverige kunde bli en stormakt.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om stormaktstiden genom att kunna ge flera exempel på orsaker till att Sverige kunde bli en stormakt.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsakerna till att Sverige kunde bli en stormakt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om orsakerna till att Sverige kunde bli en stormakt.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsakerna till att Sverige kunde bli en stormakt.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: