Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B kapitel 8 - 10

Skapad 2017-04-06 13:32 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
I kapitel 8 får eleverna arbeta med vinkelbegreppet, månghörningar, förstoringar/förminskningar. I kapitel 9 lär de sig att arbeta med bråk och i kap 10 blir det repetition och mer arbete med multiplikation och division.
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Kapitel 8

*avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig

*namnen på olika månghörningar

*förstå vad som menas med förstoring och förminskning

*förstå och använda skala

Kapitel 9

*kunna läsa och skriva bråk

*kunna avläsa bilder av bråk

*veta hur många delar det går på en hel

*kunna storleksordna bråk

Kapitel 10

*räkna multiplikation med större tal

*räkna kort division

*använda multplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.

Du arbetar enskilt och ibland i par med olika uppgifter.

Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen, tex spel.

 

Bedömning

Jag bedömer ditt arbete i matrisen Matteborgen 4B kap 8 -10. Du får också en kommentar om hur du arbetar på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 4B kapitel 8 - 10

Du behöver träna mer
Du visar förståelse
Du visar god förståelse
Kapitel 8
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan namnge olika månghörningar.
Du förstår vad som menas med förstoring och för-minskning och kan använda dig av det.
Du förstår och kan använda skala.
Kapitel 9
Du kan läsa och skriva bråk.
Du kan avläsa bilder av olika bråk.
Du kan hur många delar det går på en hel vid olika bråk.
Du kan storleks-ordna bråk.
Kapitel 10
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
Du kan räkna multiplikation med större tal.
Du kan räkna med kort division, t ex 1248/4.
Du kan använda dig av rätt räknesätt i text-uppgifter och vid problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: