Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren 1

Skapad 2017-04-06 16:48 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Planering och matris för den magiska dörren
Grundskola 4 Svenska
Den magiska dörren är ett skrivprojekt vi ska arbeta med i tio veckor. Vem eller vad döljer sig bakom dörren?

Innehåll

Syfte

Syftet är i huvudsak att öka och förvalta skriv- och berättarlusten hos eleverna. Jag  väver in passande moment i kapitlen som med arbetets gång kommer att berika elevernas skriftspråk.

Eleverna övar en hel del i att bearbeta sina texter. De ska se till att förutsättningarna som anges finns med samt få hjälp med att utveckla och förädla texten efter förmåga.

Det ingår också i arbetet att ta del av de andras elevernas texter samt inspireras av annan litteratur, samt diskutera och tänka kring språkets funktion i olika sammanhang.

 

Mål

Vi ska skriva en egen berättelse som kommer att knytas ihop till en egen bok vid terminens slut.

 

Arbetets gång

Tid: 2x60 minuter i veckan i 10 veckor.

Varannan lektion bild och planering, varannan skrivning (eventuellt kan en extra lektion behövas för renskrivning om man skriver för hand). Jag gör så att halva klassen skriver och halva ritar varje lektion. Varannan gång får de börja rita och varannan gång skriva. Det ger mig större möjligheter att bistå med hjälp till de som skriver då ritande går mer av egen motor.

Inleder varje kapitel noggrant. Läser förutsättningarna och ger många exempel från annan litteratur.

Visar tips på bilder som kan sätta igång fantasin.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Den magiska dörren

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll och bearbetning av text
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven följer instruktionen och gör enkla förändringar i samråd med läraren. Eleven kan med handledning av läraren skriva och disponera samt redigera texter förhand eller på dator.
Eleven följer instruktionen och gör förändringar efter samråd med läraren. Eleven kan efter handledning av läraren skriva och disponera samt redigera texter för hand eller på dator.
Eleven följer instruktionen och gör väl uttänkta förändringar efter samråd med läraren. Eleven kan efter handledning av läraren skriva och disponera samt redigera texter väl för hand eller på dator.
Innehåll
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är enkelt.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och lutvecklade gestaltande beskrivningar. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
 • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken. Relativt få fel i användning av skiljetecken samt få stavfel som inte stör förståelsen.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: