Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programering

Skapad 2017-04-06 17:06 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi vill introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots. Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Innehåll

SYFTE

Vi vill  introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots.

Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Vi ser att barnen är intresserade av teknik (dator och iPad) och de leker lekar där de ger varandra instruktioner och kommandon i hur leken går till (t.ex. Labyrint). Vi vill gärna vidareutveckla deras förmågor som vi ser genom att börja prata om och utföra enklare programmering. Vi börjar med enklare programmering med hjälp av olika material för att sedan börja jobba med Blue-bots. 

Dessa förmågor och lärprocesser kommer vi att utveckla:

 • Kommunikation
 • Att ge instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Matematik
 • Att föra matematiska resonemang
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Planering
 • Lägesbeskrivning
 • Logiskt tänkande
 • Språk

När vi introducerar ämnet för barnen gör vi en tankekarta med barnen, för att få reda på vad de vet om programmering.

 

METOD

De barn som ska börja förskoleklassen till hösten kommer att delta i detta en ggr./vecka fr.o.m. v. 18 fram till sommarlovet.

Vi börjar med att fundera vad programmering är, varför man programmerar och på vad som är programmerat.

Innan vi börjar använda Blue-Bots jobbar vi med oss själva där vi turas om att vara programmerare, robotar, musikmaskin eller rörelse/dansmaskin. Programmeraren får ge kommandon som vi andra följer. Vi avancerar och utvecklar kommandon så att barnen ges möjlighet att tänka i flera steg.

Sedan när barnen fått en större förståelse vad programmering innebär övergår vi till att jobba med att programmera våra Blue-Bots.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar i Unikum med text och bilder

UPPLÄGG

Vi arbetar med detta fram till terminens slut då vi gör en utvärdering tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: