Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bondgård Vt 2017

Skapad 2017-04-06 19:32 i Bergagårdsskolan Öckerö
Vi arbetar med djuren på bondgården. Vi ska lära oss om vilka djur som finns på en bondgård och lära oss namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren, samt lära oss djurens olika namn i en familj (ko, tjur, kalv). Vi ska lära oss om var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Bild Svenska Teknik Musik

Vi arbetar med djuren på bondgården.Vi ska lära oss om vilka djur som finns på en bondgård och lära oss namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren, samt lära oss djurens olika namn i en familj (ko, tjur, kalv). Vi ska lära oss om var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Syfte med undervisningen är att du ska få möjlighet till att lära dig:

-  Namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren, samt kunna djurens olika namn i en familj (ko, tjur, kalv).

- Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.

- Veta vad kroppsdelarna heter på några bondgårdsdjur.

- Programera med djur på en bondgård

- Pröva på att programera djur som rör sig och låter

- känna till några sädeslag

Bedömning

Vi kommer att göra en bedömning genom din förmåga att:

- Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren, samt kunna djurens olika namn i en familj (ko, tjur, kalv).

- Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.

- Kunna berätta något om varje djur vi läst om ko ,gris ,får, gris ,häst

 

Jag kommer att göra en bedömning under och efter arbetets gång genom diskussioner, dialoger och olika arbetsuppgifter samt ett kunskapstest.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- skriva fakta om några bondgårdsdjur

- läsa texter om några bondgårdsdjur

- rita och måla

- titta på film

- sjunga om bondgårdsdjur

- besöka en bondgård

- programera djur på en bondgård

- bygga djur av kartonger och programera dem så att de kan röra sig och ge ifrån sig ljud

- odla i klassrummet

- läsa en högläsningsbok (Livet på en bondgård) om hur en bondgård ska skötas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: