Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen vt åk 2

Skapad 2017-04-06 20:39 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Tema kroppen under vårterminen 2015
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med arbetsområdet människokroppen. Vi kommer att jobba med de olika kroppsdelarna och våra sinnen. Vi kommer också beröra hälsa, kost och motion.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Du ska skriftligt eller muntligt berätta om några av våra sinnen, organ, kroppsdelar och dess funktioner. Du ska även berätta om vad som påverkar vår hälsa ex kost, motion, sömn.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla dina kunskaper om kroppens olika delar, funktioner och sinnen. 

Du ska också lära dig om kost, sömn och motion.

Undervisning och arbetsformer

 Vi kommer att läsa och skriva faktatexter och se filmer. Vi kommer även utföra experiment som handlar om kroppen. Vi kommer att göra en utflykt till en lekplats. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: