Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapstema

Skapad 2017-04-06 22:22 i Pysslingen Förskolor Björngården Pysslingen
Förskola
Fokus på naturvetenskap genom experiment, odling och återvinning.

Innehåll

För vilka?

Tvättbjörnen & Pandabjörnen

När ?

Vårterminen 2017

Vad ?

Vi arbetar med ett naturvetenskapligt utforskande och undersökande där vi erbjuder barnen olika experiment och odling. Vi arbetar även med återvinning.

 

Varför ?

För att barnen på ett konkret sätt ska få möjlighet att utveckla:

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Hur ?

Alla barn erbjuds möjlighet att göra olika experiment utifrån intresse och förmåga där vi lyfter hypotes, genomförande, resultat och slutsats. Att odla blir även ett av dessa experiment. 

Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen om vad som sker. Vilka frågor och funderingar uppkommer? Vi undersöker och besvarar dessa tillsammans - tar hjälp av böcker och lärplattan.

Vi sorterar material och går till återvinningsstationen med barnen och pratar om vad vi gör och varför.

Utvärdering och analys

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: