Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder

Skapad 2017-04-07 08:26 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi kommer att lära oss om olika väderfenomen samt mäta temperatur och nederbörd.
Grundskola 4 – 5 Fysik
Vi kommer att arbeta med vanliga ord och begrepp för att tala om väder och för att förklara olika fenomen och solens betydelse för oss. Vi mäter temperaturen regelbundet och gör diagram. Vi kommer att spela in en pod där ett speciellt väderfenomen beskrivs.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 •  genomföra undersökningar i fysik
 • använda fysikens ord och begrepp som atmosfär, nederbörd och temperatur

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra enkla undersökningar
 • beskriva och visa olika fenomen

Vi bedömer dig genom att:

lyssna på dig när du redovisar
observera ditt arbete på lektionerna 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att titta på film om väder. Vi kommer gemensamt och enskilt läsa faktatexter inom området. Du kommer också att få fördjupa dig i ett väderfenomen som du sedan redovisar i en pod. Du kommer att få lyssna på dina klasskamraters redovisningar. Arbetet gör du tillsammans med en eller flera kamrater.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: