Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi åk 6

Skapad 2017-04-07 09:00 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Privatekonomi - samhällsekonomi och samband (det ekonomiska kretsloppet)
Grundskola 6 Samhällskunskap
Varför får inte alla lika mycket i lön om de jobbar lika mycket? Hur kommer det sig att barn som bor i Sverige kan få gratis skolmat, skolgång och skolmaterial, medan barn i andra länder inte har tillgång till detta?

Innehåll

 

Mål i detta arbetsområde är att du ska kunna veta:

 • Hur hushållets ekonomi fungerar med inkomster och utgifter och kunna förklara sambandet mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Hur samhällets ekonomi fungerar med bank, offentlig sektor och företag.
 • Hur hushållens och samhällets ekonomi hänger samman genom att kunna förklara det ekonomiska kretsloppet.
 • Vilka olika typer av skatter det finns och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Orsaker till och konsekvenser av, välstånd och fattigdom samt kunna resonera kring orsaker och konsekvenser av detta, både för den enskilda individen och samhälle.
 • Att, ersättning för arbete och att ersättningens storlek, beror på vilken typ av arbete man utför och hur mycket man arbetar.
 • Vad som händer om pengarna inte räcker till. Visa på förståelse för att människor och familjer måste sköta ekonomin och vara sparsamma.
 • Hur vår konsumtion påverkar vår gemensamma miljö.
 • Vad som är fakta och vad som är värdering och kunna vara källkritisk genom att skilja dessa åt
 • De grundläggande ekonomiska begreppen (se nedan). 

 

Följande begrepp ska du kunna:

Veckopeng, barnbidrag, studiebidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd, utgifter, inkomster, bruttolön, nettolön, disponibel inkomst, skatt, inkomstskatt, moms, punktskatt, ränta, avgift, budget, räkning, finanser, kredit, kontant, avbetalning, konsumera, offentlig sektor, stat, kommun, landsting

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 Vi kommer:

 • att ha gemensamma genomgångar
 • läsa texter gemensamt och enskilt
 • titta på film (främst klipp på studi.se)
 • diskutera i grupp och gemensamt i klass
 • arbeta med begrepp
 • individuella uppgifter kopplat till ekonomi

 

Vi kommer att bedöma genom:

 • löpande arbeten/inlämningsarbete
 • resonemang och diskussioner i grupp och klassrum
 • prov på begreppsförståelse och visade kunskaper om ekonomiska strukturer

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 4-6

Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 6

Lägre
>>>>>>>
>>>>>>>>
Högre
Samhällsstrukturer
Inte uppnått kunskapskravet.
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
ekonomiska strukturer och samband
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då relativt komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Begrepp
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar..
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Elevnära samhällsfrågor, resonemang
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: