Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 9A1 Algebra och ekvationer

Skapad 2017-04-07 09:02 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området algebra och ekvationer. Det kommer bl.a. handla om uttryck, algebra och ekvationer.
Grundskola 9 Matematik
.

Innehåll

Syte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom området algebra och ekvationer . Förmågorna som du ska utveckla kan sammanfattas i följande punkter:

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande punkter ur centrala innehållet:

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta kapitel ska du:
* kunna tolka och skriva bokstavsuttryck.
* kunna förenkla och beräkna värdet av uttryck med och utan parenteser.
* kunna behandla mönster och formler med hjälp av bokstavsuttryck.
* kunna teckna av olika typer av ekvationer
* kunna beräkna olika typer av ekvationer.
* kunna använda elevationer för att lösa problem.
* kunna lösa uppgifter med Pytagoras sats

Undervisningen

Under arbetet med detta kapitel så kommer du att repetera en del moment samt bekanta dig med nya.
Moment som repeteras är att tolka och skriva bokstavsuttryck, du kommer att förenkla uttryck med och utan paranteser samt beräkna värdet för dem.
Du kommer även att lösa olika typer av ekvationer samt skriva ekvationer för att lösa problem.
Nya moment är behandla mönster och formler med hjälp av bokstavsuttryck samt lösa enkla andragradsekvationer.

Du kommer att rita geometriska figurer, räkna med miniräknare samt utveckla din förmåga att lösa problem med bekanta och nya begrepp.

Vi kommer att arbeta med detta områdes moment och begrepp genom aktiviteter, genomgångar och diskussioner i helklass.

Området avslutas med prov.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik 7-9 Helhetsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Här bedöms din förståelse av matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Procedur
Här bedöms din förmåga att välja en metod och att utföra den metoden.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat. Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Problemlösning
Här bedöms din förmåga att lösa problem utan att en metod är given.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Här bedöms din förmåga att förklara dina argument om varför du väljer t.ex. en metod eller ett påstående.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Här bedöms din förmåga i hur du muntligt och skriftligt kommunicerar matematik.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: