Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete Saltkråkan

Skapad 2017-04-07 09:35 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
värdegrundsarbete

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den… av….

 Monika 7/04-2017

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

 Inkludering/värdegrunden. Barngruppen har ett behov av att lära känna sina egna och andras känslor. Lära sig att ta hänsyn till varandra och ett demokratiskt förhållningssätt

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

 Vi strävar efter att barngruppen skapar sig en ökad förståelse kring empati, ta hänsyn till varandra. Skapa sig en förståelse kring vad ett demokratiskt förhållningssätt är.  

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

 Aktiviteter som berör ämnet empati

Högläsning av kompisböckerna 

rollspel av pedagoger, som grundar sig på barngruppens behov och agerande

samtala kring olika dilemman som berör empati, ta hänsyn till varandra, alla människors lika värden, ett demokratiskt förhållningssätt 

 

 

Hur blev det? (Utvärdering/Analys/Hur går vi vidare?)

 

 Analysen lägger vi i enskild blogg tills unikum kommer med ny lösning för att inte lägga ut den på skolbanken 

 

 


Övrigt

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: