Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment med Babblarna

Skapad 2017-04-07 10:21 i Klöverstugans förskola Svedala
Enkla experiment tillsammans med barnen.
Förskola
Vi experimenterar och undersöker saker tillsammans med barnen inom olika områden.

Innehåll

NULÄGE

Barnen tycker det är spännande när Babblarna kommer med olika uppdrag till oss. Vi vill utmana barnen vidare genom att upptäcka, undersöka och reflektera över områdena fysik, teknik och naturvetenskap. 

SYFTE

 • Väcka  barnens nyfikenhet på att upptäcka och undersöka saker inom områdena fysik, teknik och naturvetenskap. 
 • Utveckla barnens förmåga att reflektera och ställa hypoteser kring olika experiment.  

 

METOD

 • Utför enkla experiment inom olika områden med barnen.
 • Innan experimentet ställer vi frågor som:  Vad tror du kommer hända? Varför tror du det? Hur tänker du? 
 • Efter experimentet diskuterar vi och reflekterar över: Vad hände? Varför blev det som det blev

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar barnens lärprocess genom foto och anteckningar som vi lägger i barnens lärlogg. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: