Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 8 - Omkrets och area

Skapad 2017-04-07 11:52 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Beräkna omkrets och area av parallellogram, triangel och cirkel. Förklara sambandet mellan omkrets och area. Beräkna skala samt göra förstoringar och förminskningar när skalan är känd. Känna till hur omkrets och area förändras vid förstoringar och förminskningar.
Grundskola 7 – 9 Matematik
I arbetsområdet om omkrets och area arbetar vi i två dimensioner, nämligen längd och bredd, för olika vanliga geometriska figurer. Vi repeterar hur omkrets och area beräknas eftersom det utgör basen i framtida volmberäkningar. Nytt för årskursen är att vi introducerar pi för beräkning av cirkelns omkrets och area.

Innehåll

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • Beräkna omkrets och area av parallellogram, triangel och cirkel
 • Förklara samband mellan omkrets och area
 • Beräkna skala samt göra förstoringar och förminskningar när skalan är känd
 • Känna till hur omkrets och area förändras vid förstoringar och förminskningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Problemlösning matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Förståelse för problemet
Du kan tolka problemet och lösa en del av uppgiften.
Du kan lösa hela problemet
Du kan lösa problemet med en matematisk modell på ett väl genomfört sätt.
Metod
Kvaliteten på användna metoder och strategier
Du påbörjar en lösning som är korrekt men gör den inte klar.
Du använder en lämplig metod för att lösa problemet
Du använder en generell metod för att lösa problemet
Begrepp
Förståelse för matematiska begrepp
Du kan använda dig av grundläggande matematiska begrepp.
Du kan använda dig av olika mattematiska begrepp och koppla samman två begrepp.
Du kan använda dig av olika matematiska begrepp och koppla samman flera begrepp.
Resonemang
Din förmåga att resonera matematiskt
Du kan föra enkla resonemang eller dra en relevant slutsats
Du kan föra resonemang och förklara resultat.
Du kan föra välutvecklade resonemang och beskriva samband i resultatet.
Kommunikation
Tydlighet i redovisningar och matematiskt språk
Din redovisning omfattar endast delar av uppgiften.
Din redovisning omfattar hela uppgiften och ditt matematiska språk är acceptabelt.
Redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: