Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier

Skapad 2017-04-07 11:58 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 8 Svenska
"Staten har nått den yttersta punkten på utvecklingen. Individen är helt uppsugen i det allmänna. "Polisögon" och "polisöron" övervakar allt och alla. Det är omöjligt att gömma sig. Storebror ser allt!" - 1984, George Orwell En dystopi är en negativ samhällsvision. Att måla upp en dystopi är ett kraftfullt sätt att kritisera det rådande samhället.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att gå igenom vad som kännetecknar en dystopi och ta fram exempel på texter, filmer, serier och spel med dystopiskt tema. Vi kommer att läsa utdrag ur några av dessa texter för att fördjupa oss i beskrivning av samhälle och miljö.

Vidare kommer vi att repetera skrivregler och gå igenom form och uppbyggnad för en novell, samt hur man ger och tar emot respons på texter.

Ni kommer att få skriva varsin dystopisk novell som ni sedan ger kamratrespons på, två och två. Efter kamratresponsen bearbetar ni er egen novell inför inlämning.

Viktiga begrepp inom området:

Dystopi, utopi, novell, miljöbeskrivning, dramaturgisk kurva

Texter som ingår i arbetsområdet (utdrag):

1984 av George Orwell

Gullivers Resor av Jonathan Swift

Hungerspelen av Suzanne Collins

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

- Vad som är kännetecknande för en dystopi

- Nämna några texter med dystopiskt tema

- Vad som är kännetecknande för en novell

- Hur man ger respons på en text

- Hur man bearbetar sin egen text efter respons från någon annan

Uppgifter

 • Kamratrespons

 • Skriva novell (dystopi)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: