Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten, åk 4

Skapad 2017-04-07 14:48 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Eklandaskolan VT17 Årskurs: 4 Tidsperiod: v. 16-23

Arbetsområde

Addition, subtraktion, multiplikation och division.

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Se matris nedan

Arbetssätt

Genomgångar, muntliga uppgifter tillsammans i helgrupp eller mindre grupper.
Individuellt arbete i matteboken.
Spel och lekar.
Praktiskt arbete.

Utvärdering/reflektion

Under arbetets gång och med ett prov v.23

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten åk 4

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Addition
Du behöver träna lite mer på addition för att nå målen.
Du kan använda olika metoder på ett i huvudsak fungerande sätt för att addera tal inom talområdet 0-1000.
Du kan använda olika metoder på ett väl fungerande sätt för att addera tal inom talområdet 0-1000.
Subtraktion
Du behöver träna lite mer på subtraktion för att nå målen.
Du kan använda olika metoder på ett i huvudsak fungerande sätt för att subtrahera tal inom talområdet 0-1000.
Du kan använda olika metoder på ett väl fungerande sätt för att subtrahera tal inom talområdet 0-1000.
Multiplikation
Du behöver träna lite mer på multiplikation för att nå målen.
Du har goda kunskaper om multiplikationstabellerna och du kan använda olika metoder på ett i huvudsak fungerande sätt för att multiplicera med 10 och 100.
Du har mycket goda kunskaper om multiplikationstabellerna och du kan använda olika metoder på ett väl fungerande sätt för att multiplicera med 10 och 100.
Division
Du behöver träna lite mer på division för att nå målen.
Du har goda kunskaper om divisionstabellerna och du kan använda olika metoder på ett i huvudsak fungerande sätt för att dividera med 10 och 100.
Du har mycket goda kunskaper om divisionstabellerna och du kan använda olika metoder på ett väl fungerande sätt för att dividera med 10 och 100.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: