Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Magic5 (kap. 11-16)

Skapad 2017-04-09 11:21 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 5 Engelska
Utifrån läromedlet Magic 5 har vi arbeat med textbok och arbetsbok samt övningar i digital form. Under flera veckor har vi läst och lyssnat på olika texter och arbetat med övningar till dem (med fokus på utvalda glosor och några grammatiska övningar).

Innehåll

Kunskapskrav som testas

Följande kunskapskrav kommer att testas:

SKRIVA (visa att du tagit dig till av glosor och grammatiska regler från kapitel 11-16).

Arbetsformer

Vi arbetar med MAGIC5, textbok och arbetsbok, samt i digital form.

Under flera veckor har vi arbetat med följande saker:

  • läsa och lyssna på olika texter
  • lära dig grammatiska regler
  • nya glosor
  • skriva kortare texter
  • träna på stavning
  • lyssna på engelskt tal
  • träna på uttal
  • tala engelska

Matriser

En
Skriva text (inkl glosor och grammatik)

SKRIVA

>>>
>>>
>>>
>>>
Att formulera sig i skrift
Utan stöd från läraren har eleven svårt att hitta ord för att kunna formulera sig på enkelt och begripligt sätt i skriftliga framställningar.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra sin text
Utan stöd från läraren har eleven svårt att göra enstaka förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av sin text.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av sin text.
Uttrycka sig i skrift
Utan stöd från läraren har eleven svårt att hitta strategier som förbättrar interationen (dialogen) med läsaren.
I skrift kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Samt använda någon strategi som förbättrar interaktionen (dialogen) men läsaren.
I skrift kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Samt använda sig av några olika strategier som förbättrar interaktionen (dialogen) med läsaren.
I skrift kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan använda sig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen (dialogen) med läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: