Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plattektonik

Skapad 2017-04-10 10:22 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 Svenska Geografi
Ett arbetsområde i geografi och svenska om plattektonik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Plattektonik

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven skriver en i huvudsak fungerande text.
Eleven skriver en relativt väl fungerande text.
Eleven skriver en väl fungerande text.
Innehåll
Innehåller en enkel beskrivning av naturfenomenet. Har med någon orsak/konsekvens.
Innehåller en relativt tydlig förklaring av naturfenomenet. Har med några orsaker och konsekvenser.
Innehåller en väl tydlig förklaring av naturfenomenet. Har med flera olika orsaker och konsekvenser.
Strukur 1
Uppbyggnaden går att följa.
Uppbyggnaden är tydlig. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex. och, men finns.
Uppbyggnaden lyfter texten. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Struktur 2
Ansatser till styckeindelning finns.
I huvudsak fungerande styckeindelning finns med lämpliga underrubriker.
Språk 1
Ordvalet uppvisar viss variation Viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Ordvalet är relativt varierat. Relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. God användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Språk 2
Tempusbruket stör inte förståelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempusbruket används på ett riktigt sätt.
Skrivregler 1
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Relativt få fel i användningen av skiljetecken.
Få fel i användningen av skiljetecken.
Skrivregler 2
Stavfel förekommer, men de stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel, som inte stör förståelsen.
Få eller inga stavfel.
Geografiska begrepp (GE)
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Jordens uppbyggnad (GE)
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: