👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 4A vt.-17

Skapad 2017-04-10 10:56 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 Fysik

Innehåll

Inledning

Undervisningen i fysik syftar till att eleverna ska använda sina kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Vad ska bedömas?
Se matris nedan!

Undervisningens innehåll
Se nedan under Centralt innehåll.

Konkretisering och arbetssätt

Vi lär oss genom att:

 • Lyssna
 • Rita
 • Skriva
 • Testa
 • Diskutera

Allt detta gör vi individuellt och i grupp. Vi använder så många sinnen som möjligt för att lära så bra som möjligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik 4A vt.-17

Nyckelord

 • Fy  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
1
2
3
Förståelse
Du kan förklara vad nyckelorden innebär.
Du kan förklara vad nyckelorden innebär och ge exempel så det blir tydligare.
Du kan förklara vad nyckelorden innebär med hjälp av exempel samt att du kan förklara hur vissa ord hör ihop (samband).

Undersökningar

 • Fy  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
1
2
3
Undersöka
Du deltar i undersökningarna som vi gör på lektionerna på ett säkert sätt.
Du deltar i undersökningarna som vi gör på lektionerna på ett säkert sätt samt kan delta i diskussionerna om resultatet.
Du deltar i undersökningarna som vi gör på lektionerna på ett säkert sätt samt kan delta i diskussionerna om resultatet. Du kan även ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Dokumentation
Du skriver och ritar vad vi gjort i undersökningen.
Du skriver och ritar vad vi gör samt resultatet. Du använder sig av de rätta orden i din text.
Du skriver och ritar vad vi gör samt resultatet. Du använder sig av de rätta orden i din text samt kan förklara varför det blev som det blev.

Diskussioner

 • Fy  E 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  E 6   Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
1
2
3
Samtal
Du deltar i samtal och diskussioner som vi har på lektionerna.
Du deltar i samtal och diskussioner som vi har på lektionerna, där du använder sig av rätt ord och begrepp samt stalla frågor som för diskussionen framåt.
Du deltar i samtal och diskussioner som vi har på lektionerna, där du använder sig av rätt ord och begrepp, kan förklara samband samt ställer frågor som för diskussionen framåt.