Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdäventyret

Skapad 2017-04-10 11:49 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3) Bild
Hur stor är rymden? Hur många stjärnor finns det? Hur stor är solen? Finns det några utomjordingar? Vad är rekordet för att åka i rymden? Är verkligen rymden oändligt stor? Detta och många andra av dina frågor kommer du få svar på i vårt arbete med rymden!

Innehåll

Förmågor du kommer att få träna på

 • kommunicera med bilder 
 • skapa bilder med olika tekniker och olika material
 • formulera dig och kommunicera i tal och och skrift
 • läsa, lyssna till och analysera skönlitteratur och myter som anknyter till rymden
 • använda kunskaper i fysik för att granska information
 • använda fysikens begrepp och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • berätta hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra
 • beskriva månens faser
 • känna igen några stjärnbilder
 • skriva en saga med början, mitt och slut 
 • skriva en egen faktatext
 • framställa bilder som kompletterar din saga och din faktatext
 • prova olika tekniker för att framställa bilder
 • samtala om olika myter och berättelser
 • samarbeta för att lösa det avslutande rymdäventyret

Begrepp

 • planet
 • solsystem
 • måne
 • rymden
 • universum
 • sol
 • stjärna
 • stjärnbild
 • myt
 • Big Bang
 • halvmåne
 • fullmåne
 • röd tråd, inledning, händelse, avslutning

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • Se faktafilmer
 • Läsa faktatexter om jorden, solen, månen, solsystemet och några stjärnbilder.
 • Lyssna till myter och sagor om rymden
 • Undersöka solens bana i klassrummet
 • Saltmålning, Big bang
 • Göra modell av solen, jorden och månen
 • Skriva rymdsagor. En klassgemensam samt en egen. 
 • Skriva faktatext och smyga in något faktafel (se separat planering)
 • Få uppdrag från en rymdvarelse som leder fram till en avslutande rymdäventyrsdag.

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • Kamratbedömning av din faktatext
 • Kahoot med uppföljande frågor
 • Exit-ticket
 • Utvärdering av lektioner och lektionsinnehåll med hjälp av appen "Rate it".

Summativ bedömning

 • Rymdäventyret
 • Samtal med läraren
 • Observationer av när du ger kamratbedömning

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • VÖL
 • Uppföljning med hjälp av Rate it.
 • Kooperativa arbetssätt som fråga-fråga-byt, pingpongprat och mötas på mitten (när vi skriver gemensam rymdsaga).
 • Egen saga där du väljer innehåll
 • Kamratbedömning

 

Uppgifter

 • Månen

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: