Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Nasses Stol

Skapad 2017-04-10 13:40 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola F Svenska Teknik Matematik Bild

Innehåll

Sagotema - Nasse hittar en stol   Nov-Dec 2016

Pedagogisk planering

Syfte: Utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande. (LGR 11 kapitel 3 Förskoleklassen)

Metod - Vad, hur:

Vi kommer att arbeta i 7 grupper. Barnen delas in i tvärgrupper, Blå, Grön och Röd.

Vi åker till Dunkers i respektive grupper under v. 45. Grön på fredagen. Blå på onsdagen och Röd på tisdagen. Vi tittar på utställningen om Sven Nordqvist som skrivit och illustrerat böckerna om tex. Pettsson och Findus, Mamma Mu och Nasse. Vi har valt att utgå ifrån boken: Nasse hittar en stol.

Uppstart tisdagen 15/11:

“Nasse hittar en stol” ska läsas på vardera avdelning innan kl 9, sen är det samling på Blå för att titta på sagan (filmen). Presentation av vårt Sagotema och att vi under tre veckor kommer att arbeta i små grupper. Alla barn kommer att träffa alla pedagoger och att det kommer vara blandade grupper mellan Röd, Grön och Blå.  

Avslut torsdagen den 1/12:

idéer, dramatisering av sagan, vernissage?

Ulf:         Teknik (Köket blå)

Mattias:     Sv - skapa en fortsättning av boken (Röd rit rum)

Maddy:     Rollspel “livea” ute (Björkliden)

Madde:    Återskapa sagan med hjälp av trolldeg (Röd samlingsrum)

Ingela:        Ipad (Grön samlingsrum)

Emma:     Måla tillsammans (grön stora rummet)

Ulrika:         Problemlösning kring stolar (Blå samlingsrum, ev lilla).

Tid:  Start vecka 46 tisdagen den 15/11 med gemensam uppstart. Vecka 46-48, tre dagar i veckan. Gemensamt avslutning den 1/12.

Dokumentation (Hur har vi uppnått syftet): Pedagogen fotograferar processen under arbetet  i grupperna. Till utvärderingen väljer vi ut en till två bilder.

Utvärdering och resultat: Fråga till barnen: Har du lärt känna någon som du inte kände innan?

Vad har du fått prova på när vi har arbetat med Nasse hittar en stol?

Pedagoger visar bilder från arbetets gång. Tydliggöra syftet för barnen.

Gruppindelning: Dokument finns Barngrupp Sagotema. Dela in grupperna innan fredag 11/11.

Pedagogernas planering

Ulf: Teknik (Köket blå)

Mattias: Sv - skapa en fortsättning av boken (Röd rit rum)

Maddy: Rollspel “lajva”” ute (Björkliden)

Madde: Återskapa sagan med hjälp av trolldeg (Röd samlingsrum)

Ingela: Ipad (Grön samlingsrum)

Emma: Bild: måla tillsammans (Grön stora rummet)

Ulrika: Problemlösning kring stolar (Blå samlingsrum, ev lilla).

Maddy:

Plats: Björkliden vid träden (ev. gården, vid matgrinden, om vikarie behövs)

Vad: “Lajva” - levande teater, rollspel, vi leker en saga. Vi utgår från sagan Nasse hittar en stol, men “manuset” är levande och kan ändras. Vi har med oss boken (laminerad) och vi läser igenom den tillsammans.

Vilka “karaktärer” finns och vilka vill vi använda för att vi ska kunna leka? Här är det barnen som bestämmer fast med guidning av pedagogen. Vår utmaning är att kunna leka sagan. Barnen får utforska sagan och göra den till sin egen.   

När vi har bestämt vilka karaktärer som vi ska ha med, bestämmer vi tillsammans vem som är vem. Det går jättebra att ha flera barn som är samma karaktär, bara alla rollerna finns med.

Kom fort igång och lek och låt leken och fantasin styra (inte regler om hur det ska vara).

Vi lär oss tillsammans i leken. I början kan mer guidning av pedagogen vara positivt, men sedan styr barnen.

Ta med ut: Boken (laminerad), barnen, dig själv, två plastpallar (finns på röd. Får agera stol).

Dokumentation: Ta foton under leken.

Ulf:

Sven Nordqvist belyser i” Nasse hittar en stol” begreppet teknik på ett roligt och positivt vis. Vad är teknik och var finns den?

Teknik är allt som människan skapat, för att underlätta för sin existens.

Vi kommer att avdramatisera teknikbegreppet och ge oss ut på teknikspaning!

Efter att ha fått begreppet teknik förklarat, tillverkar varje elev ett par teknikglasögon utav piprensare.

Därefter får eleverna i uppdrag att syna närmiljön(köket på Blå) i jakt efter ett teknikföremål som dom kan svara på tre frågor om;

Vad är det till för?

Hur använder man det?

Vad är det tillverkat av?

Dessa kommer dom sedan att få redovisa för sina kamrater .Och bli fotograferade med sitt föremål.

Madde:

Material: Boken,stol ( finns på röd avdelning), trolldeg, ipad

Plats: Röd våning i samlingsrummet.

En stol står mitt på golvet. Barnen får utforska den. Frågor att diskutera: vad är det? vad använder man den till?

Boksamtal:

Läsa boken (Nasse hittar en stol) och gå igenom lägesord (över, under, på och i.) Var är stolen?

Vem är med i boken? Karaktärerna.

Gestalta boken i form av trolldeg. Barnen får välja en sekvens att gestalta.

Dokumentation:

(Ta bilder på barnens figurer av lera och sätt ihop till en liten filmsekvens)

Ingela:

Vi utgår från sagan “Nasse hittar en stol”. Tänker på hur Nasse blir bemött av personerna han möter på.

Vi tittar på filmen med det perspektivet för ögonen.

Pratar sedan om

Hur blev Nasse bemött?

Hur känns det?

Hur skulle du kunna göra istället?

Därefter får de samarbeta två och två kring ett bemötande och illustrera det genom att rita eller fotografera. Därefter välja om de vill skriva för hand eller på ipaden i ASL- appen.

Detta blir dokumentationen.

Finns tid över får de två och två testa appen Findus uppfinningar.

Emma:

Vi utgår från sagan Nasse hittar en stol (Nordqvist) och barnen får tillsammans skapa en målning utifrån karaktärerna i boken.

Vi pratar om de olika karaktärerna ifrån boken och benämner olika attribut som karaktärerna har, tex byxor med prickar,  många hängslen och stor radio.

Vi pratar om temats mål och belyser att det är samarbete och att träffa nya kompisar från de andra avdelningarna.

Barnen får måla till musik och de står utspridda runt om vitt papper, när musiken tystnar så byter de plats med varandra. Målningen blir gruppens gemensamma målning. Barnen får sedan bestämma vilken del av deras målning som de vill ha som deras tavla. Demokratiskt genom att prata med varandra får de välja motiv.

Barnen får klippa ut sina egna ramar.    Sagotema Nasse hittar en stol

Ulrika:

Mål:

Att lära känna kompisarna i gruppen

prova på att arbeta med matematisk problemlösning

Arbetsgång:

Du ska presentera dig för kompisarna

Du ska få arbeta praktiskt med matematisk problemlösning

Du ska samarbeta i par

Du ska dokumentera dina lösningar på papper

Du och din kompis ska delge era lösningar

Du ska lyssna på andras lösningar

Samlas i ring, alla säger sitt namn o vad de minns bäst från Dunkers

Jag presenterar målen

Dela in barnen i par

Gemensamt problem: gruppen ska delas i två grupper

Fundera o prata ihop dig med din kompis

Delge era förslag

Barnen ställer upp sig som förslaget

Jag frågar hur vi kan rita upp förslaget och ritar det på tavlan

Fråga: finns det fler förslag?

Barnen ställer upp

Jag ritar förslaget på tavlan

Problemlösning “Stolar”

Dokumentera med ipaden under arbetets gång!

Berätta om problemet o visa materialet de ska använda

Problemlösnings uppgiften: hur många stolar kan det bli av 12 pinnar

Paren (ev byta par) får en stor klump lera och 12 små pinnar

Använd materialet o bygg stolarna

Dokumentera: rita upp förslaget på pappret

Paren delger o lyssnar på de olika förslagen

Sammanfatta: finns det olika lösningar till problemet?

Hur många förslag har vi tillsammans kommit på?

Avslutning:

Koppla tillbaka till målen

Har du lärt känna någon bättre?

Har du arbetat med någon som du inte arbetat med förut?

Vad betyder det att arbeta med problemlösning?

Uppgifter

  • Tema bok

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: