Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering TONÅRSTEMA, SV ÅK 7

Skapad 2017-04-10 14:13 i Norrtullskolan Söderhamn
Mall för pedagogisk planering. Färjestadsskolan, Rudsskolan, Skogsbackeskolan och Kroppkärrsskolan. Åk 1-9. Karlstad Kommun Rev. 130613 (Glöm inte ta bort kopplingarna i svenska när du använder mallen)
Grundskola 1 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet utbyter vi tankar och skaffar kunskaper om vad tonårslivet kan innebära. Hur det påverkar ens sätt att vara och känna. Hur lika men ändå så olika det kan vara mellan individer, kön, kulturer och olika tider.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 

 • Läs en ungdomsbok. Tjejerna läser en bok med en kille som huvudkaraktär och killarna läser en bok med en tjej som huvudkaraktär. Boken ska utspela sig i den verkliga världen, inte science fiction eller fantasy alltså. Ta hjälp av mig eller Anna-Lena i boklånet om du känner dig osäker. Ni får presentera era böcker i liten grupp. Uppgifter kommer på separat papper. 
 • Fundera på vad är det som är bra med att vara tonåring och vad som är jobbigt med att vara tonåring. Gruppdiskussion.
 • Är det skillnad för killar och tjejer? Vilka?
 • I likabehandlingsplanen finns diskrimineringsgrunden ÅLDER. Är det vanligt att man blir diskriminerad just för att man är tonåring?
 • Hur är det att vara tonåring i andra kulturer? Ta kontakt med ungdomar i andra länder?
 • Arbeta i grupp och formulera 10 goda råd till föräldrar.
 • Läsa några tidningsartiklar om tonåringar.
 • Skriva en egen artikel som ska bygga på en intervju med en förälder. Hur var det när föräldern var tonåring? Hur såg klädmodet ut? Var mode viktigt? Vad gjorde föräldern på fritiden? Hur var skolan och vad tyckte föräldern om skolan? Vilka skillnader tror föräldern att det finns mellan då och nu? Du kanske kommer på några egna frågor också!
 • Vi läser några dikter och låttexter och provar att skriva dikt själva! 
 • Vi ser en ungdomsfilm och skriver en recension.

Hur ska jag arbeta?

Diskussioner i grupp och par

Individuella skriftliga resonemang

Läsa skönlitterära texter och tidningsartiklar med "funderarfrågor"

Skriva en artikel utifrån en intervju

Skriva en bokrecension

Ha ett boksamtal i mindre grupp

Se tvprogram och film

Vad tränar jag på?

Våga redogöra för tankar muntligt och skriftligt.

Att kunna lyssna och ge återkoppling på någon annans resonemang.

Skriva tidningsartikel utifrån texttypens specifika särdrag.

Skriva bokrecension utifrån texttypens specifika särdrag.

Läsa olika typer av texter.

 

 

Kunskaperna bedöms utifrån kunskapskraven:

Att kunna skriva olika sorters texter (artikel/recension)

Att anpassa språket efter syfte och mottagare

Muntligt samtal och presentation samt lyssnaaspekten

Kunna läsa olika sorters texter

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: