Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2017-04-10 14:47 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Du ska träna dig på att läsa, förstå och skriva en beskrivande text.

Innehåll

Du kommer att läsa beskrivande texter om däggdjur. Du kommer tillsammans med andra att prata och diskutera texten.

Du kommer att få träna dig på att sammanfatta en text med hjälp av tankekarta eller rubriker.

Du kommer att lära dig att förstå och använda ämnesord, ex. klassificering, föda, förekomst och livscykel.

Du kommer att skriva en egen faktatext om ett djur.

Bedömning;

Jag kommer att bedöma din förmåga att;

kunna ställa frågor till och om texten

kunna dra slutsatser

förstå vad fakta är.

Läsa; läsa och förstå en beskrivande text.

Skriva; med stöd skriva en beskrivande text.

använda rubriker och tankekarta.

Språkliga drag; använda frågeord.

använda verb i presens.

komparera adjektiv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Beskrivande text-däggdjur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva
Förmågan att kunna skriva en beskrivande text med de språkliga drag och struktur som kännetecknar en beskrivande text.
Du kan skriva en beskrivande text med stöd och hjälp. Texten är mycket enkel.
Du kan skriva en beskrivande text med visst stöd och hjälp. Texten är enkel.
Du kan skriva en beskrivande text med visst stöd och hjälp. Texten är något utbyggd.
Du kan skriva en beskrivande text medvisst stöd och hjälp. Texten är relativt utbyggd.
Läsa
Att kunna läsa en relativt enkel elevnära beskrivande text och förmågan att kunna sammanfatta texten med stöd av tankekarta eller rubriker.
Du kan på en enkel nivå läsa och förstå en beskrivande text med stöd och hjälp. Du kan med mycket stöd sammanfatta en text.
Du kan på en enkel nivå läsa och förstå en beskrivande text med stöd. Du kan med stöd och hjälp sammanfatta en text.
Du kan läsa och förstå en beskrivande text med stöd. Du kan sammanfatta texten med stöd.
Du kan läsa och förstå en beskrivande text med visst stöd. Du kan sammanfatta texten med visst stöd.
Språkliga drag
Användandet av frågeord samt verb i presens.
Du använder ett eller två frågeord. Du har svårt att använda verb i presens.
Du använder få frågeord med viss variation. Du använder verb i presens med viss säkerhet.
Du använder frågeord med viss säkerhet och variation. Du använder verb i presens med viss säkerhet.
Du använder frågeord med säkerhet och variation. Du använder verb i presens med viss säkerhet.
Språkliga drag
Användandet av adjektiv i texten samt förmågan att kunna komparera dem. Användandet av orsaksorden eftersom.
Du använder adjektiv sparsamt och har svårt att komparera dem. Du använder sällan orsaksordet eftersom.
Du använder adjektiv sparsamt och med hjälp kan du komparera dem. Du använder sällan orsaksordet eftersom.
Du använder adjektiv med viss variation och kan med stöd komparera dem. Du använder orsaksordet eftersom.
Du använder adjektiv med variation och kan med visst stöd komparera dem. du använder orsaksordet eftersom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: