Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

American History X

Skapad 2017-04-11 09:03 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Denna mall använder vi på Strandängsskolan 7-9.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi ser på filmen American History X. Skriver filmanalys och har diskussioner i grupper.

Innehåll

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

Vi ser filmen American History X under två Eng-pass. Ni kommer därefter få vara med att utforma frågor för diskussion, skriva en filmanalys/recension och diskutera filmen i mindre grupper.

 

 

 

Dessa delar kommer att bedömas:

1. Din skriftliga filmanalys/recension

2. Ditt deltagande i den muntliga diskussionen

 

Hur kommer detta att bedömas?

Se matrisen nedan.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Filmreview

 • Questions for discussion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Kopia av Mall Strandäng 7-9

Kunskapskrav

E
C
A
5a Formulera sig och kommunicera i tal
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. (Ex, du har ett enkelt ordförråd och enkelt meningsbyggnad. Du har någorlunda koll på grammatiska regler).
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. (Ex, du visar på ett bredare ordförråd och kan använda ett relativt varierat språk. Du har bra koll på grammatiska regler och ett bra flyt).
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. (Ex, Du visar på ett mycket brett ordförråd, kan använda ett mycket varierat språk. Du har i princip inga grammatiska fel).
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. (Ex, du har ett enkelt ordförråd och enkelt meningsbyggnad. Du har någorlunda koll på grammatiska regler).
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. (Ex, du visar på ett bredare ordförråd och kan använda långa och korta meningar, olika typer av meningsbyggnad. Du har bra koll på grammatiska regler).
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. (Ex, Du visar på ett mycket brett ordförråd, kan variera korta och långa meningar med olika typer av meningsbyggnad med flera satser. Du har i princip inga grammatiska fel).
8a Formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
Du uttrycker dig begripligt/enkelt och anpassar dig muntligt till någon mån utifrån syfte, mottagare och situation. (Ex. du deltar ganska passivt i diskussionen. Ger inte direkta kommentarer eller bidrar på annat sätt. Du är ganska kortfattad när du får ordet).
Du uttrycker dig med visst flyt och anpassar dig muntligt till någon mån utifrån syfte, mottagare och situation. (Ex. Du har flyt i ditt tal och är relativt aktiv i diskussionen. Du ger någon kommentar och försöker vara bidragande till att diskussionen håller igång. Du är relativt utvecklad när du får ordet. Missar ibland att lyssna in de andra).
Du uttrycker dig med flyt och anpassar dig till syfte, mottagare och situation. (Ex. Du har ett mycket bra flyt i ditt tal. Säger sällan fel och stakar dig inte. Du deltar aktivt i diskussionen och bidrar till att hålla den igång genom ex. följdfrågor och kommentarer. Du visar också att du lyssnar till de andra i gruppen och låter alla få vara delaktiga).
8b Formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du uttrycker dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (Ex. Det kan ibland vara lite svårt att förstå vad du menar och du lyckas inte riktigt anpassa texten efter givna instruktioner).
Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (Ex. Du har ett bra flyt i din text med en tanke kring röd tråd, inledning och avslutning. Du lyckas till viss del anpassa texten enligt givna instruktioner).
Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. (Ex, du har ett bra flyt i din text och man fastnar inte i texten när man läser. Du har anpassat texten efter givna instruktioner och använder ett korrekt språk).
9 Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du visar att du försöker vara delaktig och håller igång diskussionen. Du har någon strategi som förbättrar interaktionen. (Ex. du ställer någon följdfråga/kommenterar, försöker omformulera/förtydliga till viss del).
Du kan till viss del vara delaktig och hålla igång diskussionen. Du har ett par fungerande strategier som förbättrar interaktionen. (Ex. du ställer följdfrågor/kommenterar, kan omformulera sig och förtydliga vad du menar).
Du är mycket delaktig och kan hålla igång diskussionen. Du har många bra strategier som förbättrar interaktionen. (Ex. Du förtydligar och ger exempel. Förklarar vad du menar och kan på olika sätt omformulera dig om det behövs).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: