Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt avd. Lunden vt 2017

Skapad 2017-04-11 09:48 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi strävar efter att barnen ska respektera varandra och oss och känna sig trygga. Att barnen ska visa hänsyn och respektera likheter och olikheter, vara rädda om varandra och vår närmiljön, djur och natur.

Aktivitet:

Under våren arbetar vi med ett kompistema där fokus är att skapa en trygghet och vi-känsla i gruppen och att visa varandra respekt för våra likheter och olikheter. Vi uppmuntrar barnen att samarbeta och hjälpa varandra. Vi samtalar om våra likheter och olikheter och att vi ska visa hänsyn och respekt för varandra. Vi vuxna är närvarande i barnens lekar och aktiviteter så ofta som vi kan för att kunna stödja barnen i samspelet med varandra.

Skräpplockardag- VI kommer att plocka skräp i naturen. Vi går också till sopstationen och sorterar sopor.

Vi utforskar djur, insekter och natur i vår närmiljö.

När? Var? Hur? Varför?

På samlingar och i mindre grupper samtalar vi och arbetar med kompistemat. Barnen gör en egen bok med självporträtt, handavtryck, ritar hur sina familjer ser ut och blir intervjuade.

Vi går ut i naturen och plockar skräp där vi samtalar om vad som händer om man slänger skräp i naturen för att barnen ska få en förståelse för hur man värnar om miljön.

Vi utforskar djur, insekter och natur i vår närmiljö när vi är ute för att barnen ska få en förståelse och visa respekt för djurlivet och naturen.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 Arbetet analyseras och utvärderas på våra avdelningsmöten där vi tillsammans samtalar och reflekterar.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: