Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Alfons Åberg

Skapad 2017-04-11 11:55 i Snöbollsgatan förskola Helsingborg
Förskola
Tema lilla täppan vi valde att introducera Alfons Åberg genom en teaterföreställning, vi pedagoger spelade upp "Aja Baja Alfons Åberg". För att väcka barnens nyfikenhet och glädje inför temat.

Innehåll

Grovplanering lilla täppan vårterminen 2017

Vi börjar vårterminen att utveckla vårt tema med inspiration, nyfikenhet, lärdom och mycket glädje. Vi har valt att arbeta utifrån våra grupper lilla gruppen, mellan gruppen så att vi kan erbjuda det material och kunskap utifrån barnets behov. Huvudtemat för denna termin blir Alfons Åberg vi kommer att utmana oss själva utifrån teknikens framfart att skapa en film utifrån barnens intresse att agera, visa hänsyn, respektera varandra och få en positiv upplevelse och självkännedom.

Dokumentation och reflektion

vi dokumenterar och reflekterar vår verksamhet kontinuerligt genom bilder, texter och videoklipp. Vi dokumenterar och reflekterar med barnen för att skapa delaktighet.

 

 

Lilla täppans mål och riktlinjer:

så här kommer vi arbeta:

Tema Alfons Åberg författare Gunilla Bergström. Vi arbetar med temat i olika former och faser beroende på barnens synvinklar och utveckling. 

Hur: I samlingen uppmärksammar vi barnen, vi vill genom olika aktiviteter utmana och inspirera barnen genom att samarbeta så vi kan uttrycka oss genom sång, dans och lek med varann. I vårt tema Alfons Åberg kommer vi låta barnen uppleva Alfons på olika sätt. Utifrån flano, film, och olika spännande påsar, väskor som vi presenterar med olika innehåll sånger och sagor. Vi ska leka / uttrycka oss i olika former, material och tekniker. Utifrån vårt tema kommer vi tillverka en film som är ett pågående projekt under terminen.

vi går ut i vårt närområde och tittar på vad naturen samt vilka lekar som kan erbjudas. Under terminen arbetar vi med projektet under Grön Flagg.

 

När vi samtalar med barnen med olika uttryck /resonemang kring känslor, moral och etik har vi en gemensam faktor utifrån materialet Start och Stegvis.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: