👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur Sverige styrs - åk 6

Skapad 2017-04-11 12:40 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vilka partier finns i Sverige och vad står de för? Vilka uppdrag har riksdagen och regeringen och vad är skillnaden mellan dem? Hur tar man demokratiska beslut och hur kan man påverka beslut? Detta är en del av vad vi kommer vi att lära oss i det här arbetsområdet.

Innehåll

Tidsperiod

augusti och september 2018

Syfte

Du visar att du har förmåga att

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. (SH)

Centralt innehåll - vad kommer undervisningen att innehålla

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. (SH)

Konkretisering av mål

Vi tränar på att analysera hur Sverige styrs genom att diskutera hur ett val går till i riksdag, landsting och kommun samt EU.

Vi läser om riksdagen, regeringen, kommun och landsting och deras olika uppdrag. 

Undervisning - så här gör vi

Vi läser om och tittar på film och filmklipp kring val och politik. 

Filmer:  AV Media: Så fungerar Sverige - valrörelse, politik och styre 14 min, Banderoll - Om valet 14 min, Så funkar Sverige - Politik 

Filmklipp: Youtube (studi.se)

Till sist kommer vi att tillverka egna enkla valaffischer där vi presenterar ett fiktivt parti med partiprogram i huvudsak utifrån skolfrågan. Utifrån dessa egna partier kommer vi sedan att anordna ett skolval.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du har grundläggande kunskaper demokrati och om politiska strukturer och hur de är uppbyggda genom att beskriva skillnader mellan riksdag och regering, hur man tar demokratiska beslut samt vad som kännetecknar demokrati och diktatur.

Du visar att du förstår vad olika ord och begrepp betyder och innebär genom att använda dessa på rätt sätt när du berättar om olika politiska strukturer.

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar genom gruppdiskussioner där du och din grupp resonerar om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar samt hur demokratiska beslut tas i olika sammanhang och också hur man kan påverka beslut på olika sätt. Som avslutning på arbetsområdet ska du och din grupp svara enskilt muntligt eller skriftligt på samma frågeställningar. Vi kommer också att anordna ett skolval.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Hur Sverige styrs - åk 6

Hur Sverige styrs

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Grundläggande kunskaper om politiska strukturer
Faktakunskaper om t ex hur det går till i val till riksdag, landsting och kommun samt hur och vad man arbetar med i dessa olika forum.
Du har inte de kunskaper som behövs i arbetsområdet Hur Sverige styrs.
Du har grundläggande kunskaper om politiska strukturer,
Du har goda kunskaper om politiska strukturer.
Du har mycket goda kunskaper om politiska strukturer.
Undersöka politiska strukturer
Beskriva samband
Du behöver vuxenstöd för att undersöka och förstå hur Sverige styrs t ex kring val och annat som rör politik.
Utifrån dina kunskaper kring hur Sverige styrs kan du beskriva enkla samband inom samhällets politiska strukturer, hur dessa är uppbyggda och fungerar.
Utifrån dina kunskaper kring hur Sverige styrs kan du beskriva förhållandevis komplexa samband inom samhällets politiska strukturer hur dessa är uppbyggda och fungerar.
Utifrån dina kunskaper kring Hur Sverige styrs.kan du beskriva komplexa samband inom samhällets politiska strukturer hur dessa är uppbyggda och fungerar.
Använda begrepp
Ord och begrepp kring politiska strukturer
Du behöver vuxenstöd för att använda och förstå de ord och begrepp som tillhör arbetsområdet Hur Sverige styrs.
Du kan för det mesta använda de ord och begrepp som tillhör arbetsområdet Hur Sverige styrs på rätt sätt.
Du kan nästan alltid använda de ord och begrepp som tillhör arbetsområdet Hur Sverige styrs på rätt sätt.
Du använder de ord och begrepp som tillhör arbetsområdet Hur Sverige styrs på rätt sätt.
Påverka beslut
Påverka beslut Hur individer och grupper kan påverka olika beslut
Du behöver vuxenstöd för att kunna resonera kring hur man kan påverka beslut.
Utifrån t ex hur man bestämmer saker i din kommun och hur du kan påverka de beslutet kan du föra enkla resonemang samt vad som begränsar människors möjligheter att påverka.
Utifrån t ex hur man bestämmer saker i din kommun och hur du kan påverka de beslutet kan du föra utvecklade resonemang samt vad som begränsar människors möjligheter att påverka.
Utifrån t ex hur man bestämmer saker i din kommun och hur du kan påverka de beslutet kan du föra välutvecklade resonemang samt vad som begränsar människors möjligheter att påverka.
Demokrati
Faktakunskaper om demokrati och diktatur samt hur man tar demokratiska beslut
Du behöver träna mer för att visa att du har faktakunskaper om demokrati och diktatur samt kan berätta hur man tar demokratiska beslut.
Du kan berätta lite grann om både vad demokrati och diktatur innebär och hur man kan ta demokratiska beslut.
Du kan berätta en del om både vad demokrati och diktatur innebär och hur man kan ta demokratiska beslut.
Du kan berätta utförligt om både vad demokrati och diktatur innebär och hur man kan ta demokratiska beslut.